LEDIG STILLING VED NILU

Forskningsassistent / PostDoc-stilling (2 år) - Miljøforsker

Søknadsfrist: 15.01.2022

Norsk institutt for luftforskning

NILU - Norsk institutt for luftforskning skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.


NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden. NILU har ca. 165 ansatte.

Om stillingen

NILU – Norsk institutt for luftforskning søker en forskningsassistent/PostDoc som skal støtte det pågående forsknings- og utviklingsarbeidet i vår gruppe for sensorteknologi og samfunn. Vi ser etter deg som har ekspertise innen luftforurensning, bruk av lavkostsensorer, statistisk analyse, geoprosessering, maskinlæring og koding.

Vår nye kollega skal bidra med sine kunnskaper inn i forskningsprosjekter som tar for seg globale utfordringer knyttet til mobilitet, urbanisering, luftforurensning og klimaendringer gjennom en tverrfaglig tilnærming. Du skal blant annet delta i det europeiske prosjektet Socio-Bee: Wearables and drones for City Socio-Environmental Observations and Behavioral Change og i prosjektet URBANITY: Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air. Resultatet av disse prosjektene vil bidra til løsninger på noen av de urbane, miljømessige og sosiale utfordringer samfunnet står ovenfor.

Dine arbeidsoppgaver i disse prosjektene vil være fokusert på karakterisering, kalibrering og synergistisk utnyttelse av nye lavkostsensornettverk (inkludert statiske, mobile og bærbare sensorer) som overvåker miljøet i sanntid. Sensordata skal kombineres med andre relevante datasett som satellittdata, modeller og spørreskjemaer for å undersøke hvordan urban utvikling påvirker luftforurensning, støy, varmestress og livskvalitet. Du vil selvsagt måtte dokumentere ditt arbeid og bidra til publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter.

Vi ønsker oss en motivert kollega som er selvstendig, effektiv og liker å løse utfordringer. Du vil gjerne jobbe i et internasjonalt team, der ressursdeling og teamarbeid er viktig. Du kan også ta med deg uavhengige og komplementære forskningsinteresser inn til gruppen, og utvikle disse i samarbeide med andre dyktige forskere både internt i NILU og eksternt.

Disse videoene viser litt av arbeidet vårt med sensornettverk:

Kvalifikasjonskrav

Følgende krav til søkeren er ufravikelige:

 • Doktorgrad eller mastergrad i fysikk, kjemi, statistikk, informatikk eller et relatert felt.
 • Kunnskap om atmosfæreforskning / luftforurensning
 • Gode programmeringskunnskaper
 • Kompetanse innen statistikk og/eller maskinlæring
 • Erfaring med lavkostsensornettverk for miljøovervåkning
 • Særlig gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

vi vil anse det som en "bonus" hvis du har:

 • Erfaring med prosessering av (store) geospatiale datasett
 • Kunnskap i R og/eller Python
 • Erfaring med å jobbe med Linux og dataklynger
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk eller et annet skandinavisk språk

Vi tilbyr

 • Et internasjonalt miljø der du møter profesjonelle og hyggelige kollegaer med bred erfaring og komplementær kompetanse
 • Tilgang til et bredt nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Mulighet til å delta på konferanser, workshops og kurs
 • Fleksibel arbeidstid
 • Vi legger vekt på bruk av åpen kildekode og åpen tilgang mht programvare og data
 • Gode pensjons-, velferds- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Enkel tilgang til stor-Osloregionen med mange muligheter for kultur- og friluftsaktiviteter

Hovedkontoret vårt ligger på Kjeller, like utenfor Oslo. Vi samarbeider bredt med norske og internasjonale forskningsinstitutter og universiteter. Du kan lese mer om NILU på www.nilu.no.

Spørsmål om stillingen

Følgende vedlegges i en samlet pdf-fil:

 • Kort søknadsbrev som beskriver motivasjonen for å søke og forskningsinteresser
 • CV som oppsummerer utdanning, stillinger og akademisk arbeid
 • Liste med 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Eksempler på koding (f.eks. lenke til GitHub og/eller Kaggle-konto)

Utenlandske søkere anbefales å legge ved en forklaring på sitt universitets karaktersystem. Husk at alle dokumenter skal være på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader med manglende dokumenter vil ikke bli vurdert. Original dokumentasjon kan etterspørres.

Uformelle henvendelser om stillingen kan rettes til seniorforsker Núria Castell ([email protected]).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS