Spennende jobbmulighet ved Sektor Material- og Prosessteknologi ved ife!

Forretningsutvikler - Hydrogenteknologi

Søknadsfrist: 19.04.2021

Institutt for energiteknikk

Forskning for en bedre fremtid.

IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden. Vi er internasjonalt ledende på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi. IFE utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE er vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet. Vi er rundt 600 fast ansatte og omsetter for ca. 1 mrd kr.

Les mer om IFE på www.ife.no

Sektor Material- og Prosessteknologi


Sektor Material- og Prosessteknologi forsker innen fornybare energisystemer, solenergi, batterier og hydrogen som fremtidens energibærere, nye energimaterialer og nanoteknologi, avansert nøytron materialkarakterisering samt miljøvennlige industriprosesser.


Som en del av denne satsingen er IFE vertskap for to av Norges åtte nye forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME-sentre), ” FME Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology” (SuSolTech) og ”FME Mobility Zero Emission Energy Systems”(MoZEES).

Vi søker en engasjert forretningsutvikler innenfor hydrogenteknologi som vil bidra til å forsterke våre hydrogen-relaterte forskningsaktiviterer og koordinere salgs- og markedsføringsaktiviteter innenfor feltet.

IFE har en stor og økende satsning innen hydrogenteknologi som dekker forskning knyttet til alle de sentrale aspektene ved hydrogen som energibærer og bruk i energisystemer. Aktiviteten går på tvers av organisasjonen, men du vil være formelt knyttet til vår avdeling for hydrogenteknologi.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere salgs- og markedsføringsaktivitetene innen feltet sammen med relevante avdelinger.
 • Opprettholde og videreutvikle nasjonale og internasjonale nettverk og aktiviteter
 • Etablering av kontakt og oppfølging av kunder
 • Initiere søknadsprosesser opp mot Norges forskningsråd (NFR), EU og andre relevante aktører
 • Delta og bidra til konseptutvikling internt på IFE og generere nye FoU-prosjekter med eksterne partnere
 • Presentere feltet utad på konferanser og kundemøter

Forretningsutvikler rapporterer til avdelingsleder Hydrogenteknologi/forskningsdirektør for sektor Material- og Prosessteknologi.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på UoH-nivå, og minst siv.ing. / M.Sc./ hovedfag
 • Relevant erfaring innen fornybar energi, prosessteknologi og/eller materialteknologi
 • God erfaring fra markedsføring og salg av FoU-prosjekter 
 • God teknologiforståelse og solid interesse for fagområdet
 • Demonstrert evne til å utvikle, sikre og gjennomføre prosjekt for eksterne kunder
 • Erfaring med å skrive prosjektforslag mot kunder
 • Erfaring fra NFR- og/ eller EU-finansierte prosjekter er en fordel
 • Erfaring fra industri og næringsutvikling
 • Sterk muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (skandinavisk) og engelsk

Personlige egenskaper

Den rette kandidaten bør være selvstendig, entusiastisk og kreativ, og trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom industri og vitenskap. Vår fremtidige forretningsutvikler liker reising og trives med å presentere fagfeltet til relevante kunder og samarbeidspartnere.

 • Utadvendt, oppsøkende og kontaktskapende
 • Kunde- og salgsorientert med forståelse for kundenes behov
 • Resultatorientert med evne til å levere iht. krav og forventninger
 • Lagspiller som har evne til å samarbeide for å finne nye innovative løsninger
 • God til å kommunisere med medarbeidere og kunder/samarbeidspartnere

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Vi tilbyr

 • Jobb i et forskningsintensivt miljø med fokus på vitenskapelig utvikling, innovasjon og styrking av norsk industri
 • Samarbeid med motiverte og kreative kolleger
 • Arbeid tett sammen med et team av forskere og ingeniører med lang fartstid og en ledende posisjon internasjonalt i forskningsfeltet
 • Deltakelse i utvikling av bærekraftig teknologi
 • Lønn i henhold til avtale
 • Sosiale goder, inkludert pensjon og kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver

Webcruiter-ID: 4360325067

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Bjørn C. Hauback (Avdelingsleder), 974 08 844
 • Øystein Ulleberg (Forskningsleder), 995 86 453
 • Arve Holt (Forskningsdirektør), 482 07 541
Powered by Labrador CMS