Spennende jobbmulighet ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø ved Folkehelseinstituttet!

Seniorrådgiver - Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Søknadsfrist: 19.08.2024

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utarbeider uavhengige vitenskapelige risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser på oppdrag fra Mattilsynet, Miljødirektoratet og Direktoratet for medisinske produkter. VKM kan også ta opp spørsmål på eget initiativ. 

VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komite på om lag 120 medlemmer oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen samt et faglig sekretariat på 22 personer. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. VKM driftes av sekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative og kommunikasjonsfaglige oppgaver, og bistår komiteen i arbeidet med vurderingene. Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.

VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). VKM er også norsk vitenskapelig myndighet under CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora). For mer informasjon se www.vkm.no. Vi er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) søker seniorrådgiver/prosjektleder til ett års vikariat. 

VKM er en faglig uavhengig vitenskapskomité på miljø- mat-, helseområdet. VKM utarbeider risikovurderinger og andre typer vitenskapelige vurderinger primært på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet. Vurderingene blir brukt til å gi råd, og som grunnlag ved vurdering av tillatelser og utvikling av regelverk og når Miljødirektoratet og Mattilsynet gir innspill til departementene. 

VKM er norsk vitenskapelig myndighet under CITES – konvensjonen som overvåker og regulerer internasjonal handel med arter av ville planter og dyr for å sikre at deres overlevelse ikke trues. 

Som vitenskapelig myndighet er VKM ansvarlig for å utarbeide alle vitenskapelige vurderinger som er nødvendige for å kunne håndheve avtalen effektivt i Norge (for mer informasjon se vkm.no). 

VKM består av en tverrfaglig komité på om lag 124 medlemmer, og et vitenskapelig sekretariat på 24 personer med bred kompetanse innenfor alle VKMs fagområder. 

Hovedoppgavene i stillingen vil være knyttet til VKMs rolle som vitenskapelig myndighet under CITES, og oppdrag på risikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger innen biologisk mangfold. 

Seniorrådgiveren skal bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag innen disse områdene, i samarbeid med komitémedlemmer, kolleger i sekretariatet og representanter for oppdragsgiverne. Vi søker en seniorrådgiver som har faglig bakgrunn innen økologi, biologi eller andre relevante fagområder. 

Tiltredelse snarest mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og prosjektdeltagelse for risikovurderinger, kunnskapsoppsummeringer og andre typer vitenskapelige vurderinger knyttet til VKMs oppdrag innen CITES og biologisk mangfold
 • Det kan også være aktuelt med arbeidsoppgaver innen andre temaer som er relevante for VKM

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis doktorgrad og forsknings erfaring, innen ett eller flere av følgende områder:

 • Økologi
 • Bevaringsbiologi
 • Populasjonsbiologi
 • Evolusjonsbiologi
 • Spredningsbiologi
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Erfaring fra prosjektledelse vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og resultatorientert 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • En engasjerende og selvstendig jobb i et spisskompetent, mangfoldig og internasjonalt rettet arbeidsmiljø 
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden
 • Stilling som seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring

Webcruiter-ID: 4828002465

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS