Biblioteket ved Høgskolen i Østfold søker etter en ny medarbeider

Medarbeider - Biblioteket

Søknadsfrist: 02.03.2021

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolen er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen er i positiv vekst og har en ambisiøs strategi for fremtiden, herunder å etablere et tverrfaglig doktorgradsprogram "Digitalisering og samfunn", å levere fremragende samfunnsrelevante utdanninger, og å styrke samhandling med nærings- og samfunnsliv - både i utdanning og forskning.

Fra 1. august 2021 er det bestemt at høgskolens fagmiljøer skal organiseres i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Rektor er høgskolens øverste leder og skal sammen med en ny ledergruppe videreutvikle institusjonen som en sentral regional, nasjonal og internasjonal kunnskaps- og forskningsaktør.

Vil du jobbe med åpen forskning?

Om stillingen

Biblioteket ved Høgskolen i Østfold søker etter en ny medarbeider som skal ha ansvar for arbeid knyttet til åpen forskning og forskningsdataforvaltning. Stillingen vil være sentral for videre implementering av infrastruktur, rutiner og støttesystemer for forskningsdataforvaltning.

Personen som ansettes vil arbeide i skjæringspunktet mellom informasjonsteknologi, forskning og vitenskapelige metoder. Vi søker deg som ønsker å være med å bygge opp en ny tjeneste innen forskningsstøtte ved Høgskolen i Østfold. Den som ansettes i stillingen går inn i rollen som teamkoordinator for bibliotekets team for Åpen forskning. Stillingen er fast og inngår i Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek, seksjon bibliotek. Den som ansettes skal undervise og veilede forskere og studenter innen Åpen forskning, herunder datahåndteringsplaner, metadatastandarder og åpen publisering. I stillingen inngår vakter i bibliotekets vaktplan for skrankearbeid. Arbeidssted vil være biblioteket som har lokaler i Halden og Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være:

 • Tilrettelegging for lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata i samarbeid med forskere
 • Rådgivning og veiledning i datahåndtering og åpen publisering
 • Ansvar for organisering, utvikling og vedlikehold av støttesystemer for datalagring
 • Kvalitetssikring av metadata og kuratering av datasett
 • Utvikling av undervisningsopplegg for PhD-kandidater og forskere
 • Koordinere teamet i biblioteket som arbeider med Åpen forskning
 • Nært samarbeid med andre støttefunksjoner som IKT, kommunikasjon og dokumentforvaltning knyttet til prosjektinfrastruktur
 • Deltakelse i daglig drift av bibliotektjenesten, inkludert håndtering av bibliotekmateriale, åpen publisering og skrankearbeid

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du

 • minimum ha utdanning på mastergradsnivå
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk
 • god digital kompetanse og systemforståelse

I tillegg ønsker vi at du har

 • praktisk erfaring og forvaltning av åpen forskning
 • erfaring fra samarbeid med forskere
 • kjennskap til datahåndtering og datalagring
 • erfaring med undervisning og veiledning

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidevner
 • initiativrik og selvgående
 • motivert for faglig utvikling

Vi tilbyr

 • lønn i stilling som 1199 universitetsbibliotekar eller 1434 rådgiver mellom kr 520 000 til 590 000, eller 1364 seniorrådgiver mellom kr 590 000 til 618 000. Kode- og lønnsinnplassering avhenger av utdanning, kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med:

 • Biblioteksjef Torunn Skofsrud Boger på [email protected] eller ring +47 69 60 80 70 / +47 992 96 132

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kjernen i høgskolens virksomhet er å gi studenter tilgang til fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede studier. Vi skal sikre at studentene får et stort læringsutbytte og er klare for et arbeidsliv med raske omstillinger, både gjennom å ha fokus på kvalitet, satse på teknologi, infrastruktur og nye undervisningsmetoder. Studentene skal også oppleve nær sammenheng mellom teoretisk kunnskap, yrkesfelt og samfunnsbehov, og høgskolen skal derfor styrke sitt strategiske og forpliktende samarbeid med arbeidslivet.Selv om vi har sterk regional forankring, er utdanningen vår i økende grad preget av et internasjonalt engasjement. Det er et uttalt mål å styrke utdanningssamarbeidet med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner.

mVi søker deg som brenner for å utvikle Høgskolen i Østfold og ønsker å bygge en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole.

Søk på stillingene

Hjemmeside: www.hiof.no

Powered by Labrador CMS