Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Vikariat som studieveileder ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 31.07.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig vikariat som studieveileder

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig vikariat i 100 % stilling som studieveileder i perioden fra 01.09.2020 til 10.05.2021. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. campus Kongsberg

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning innenfor aktuelle studieprogram på mastergradsnivå, herunder emnevalg, studieprogresjon, utvekslingsmuligheter/ studier i utlandet, mv.
 • Studieadministrative oppgaver knyttet til etter- og videreutdanning, herunder kontakt og veiledning av potensielle studenter, oppdragsgivere, studentopptak, bistand til markedsføring og salg mv.
 • Studieadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystem (Public 360), EVU-søknadsweb mv.
 • Oppfølging og saksbehandling av studentsaker, saksbehandle søknader om fritak, innpasninger, overflyttinger og permisjoner.
 • Bistå i arbeidet med studie- og emneplaner.
 • Bidra i det løpende kvalitetsarbeidet og etterlevelse av USNs kvalitetssystem.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant saksbehandlererfaring
 • Relevant erfaring fra universitets og høgskolesektoren
 • Erfaring fra selvstendig arbeid, høyt tempo og stor bredde i oppgavene
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gode språkkunnskaper, både norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Selvstendighet, initiativ, løsningsorientering og serviceinnstilling
 • Evne til å prioritere og strukturere i en travel arbeidshverdag
 • Fleksibilitet og samarbeidsevne
 • Samarbeidsevne og tydelig kommunikasjon
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (kode 1408): NOK 408 600 - 488 000 pr år, seniorkonsulent (kode 1363): NOK 464 000 - 583 900 pr. år.Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalkonsulent Cathrine H. Fagerli, epost: [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen