LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Universitetslektor innen optometri og synsvitenskap

Søknadsfrist: 12.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig inntil to vikariat i inntil 100% stillinger som Universitetslektor innen optometri og synsvitenskap

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig inntil to vikariat i inntil 100% stillinger som førsteamanuensis/universitetslektor innen optometri og synsvitenskap.

Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder.

Hovedarbeidssted er p.t. Campus Kongsberg.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som tilsettes forventes å veilede og undervise innen fagområdene optometri og synsvitenskap, som avanserte undersøkelsesmetoder, klinisk veiledning, optikk og optoteknikk.

Deler av stillingene vil kunne være tilknyttet det Norec finansierte prosjektet prosjekt EYEFX (Eye Education Foreign Exchange). Les mer om prosjektet her. Oppgaver for stillingen vil blant annet være en trainee-rolle for internasjonalt utviklingssamarbeid innen optometri ogøyehelse, rapportskriving og presentasjoner av aktiviteter ved EYE-FX.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Det forutsettes at den som ansettes har norsk autorisasjon som optiker med kontaktlinsekompetanse og har mastergrad innen optometri og synsvitenskap (eller tilsvarende). Det er ønskelig at den som ansettes har klinisk erfaring som optiker.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Søkere med forskningskompetanse vil bli prioritert.For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende.

Da undervisningsspråket hovedsakelig er norsk må den som ansettes kunne undervise på norsk. I tillegg må den som ansettes ha gode engelskkunnskaper og kunne undervise, veilede på engelsk.

Tidligere internasjonal erfaring gjennom studie-/praksisopphold i utlandet eller arbeid i utlandet er ønskelig.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger. Det gjøres oppmerksom på at kravene til utdanningsfaglig kompetanse gjelder også vedansettelse i midlertidige stillinger. Kravet kan fravikes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Personlige egenskaper

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid.Søkeren bør ha høy motivasjon for selvstendighet, være fleksibel og ha kultursensitivitet, tverrkulturelle kommunikasjonsevner.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse innen avanserte kliniske metoder
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen avanserte kliniske metoder og/eller optikk og optoteknikk
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Erfaring innen undervisning og veiledning
 • Erfaring fra internasjonale undervisnings- eller forskeropphold.
 • Annen relevant kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 56-69 (NOK 498 800 – 630 500) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) LT 66-78 NOK 604 700– 776 900 per år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS