Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Stipendiat - Seksjon for immunologi og virologi

Søknadsfrist: 23.08.2020

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Spennende doktorgradsstipendiat innen infeksjonsimmunologi og virologi

Ved Veterinærinstituttet, seksjon for immunologi og virologi, er det ledig et treårig doktorgradsstipendiat innen infeksjonsimmunologi og virologi, finansiert med midler fra Matfondavtalen. Forventet oppstart for prosjektet er 1. desember 2020.

Stipendiaten vil tilknyttes prosjektet «Improving detection and diagnosis of maedi-visna virus infection in sheep in Norway». Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen og småfenæringen (Animalia og Norsk Sau og Geit). Prosjektet har som målsetning å fremskaffe ny kunnskap om diagnostikk og overvåking av virussykdommen mædi hos sau.

Sommeren 2019 ble det oppdaget mædi i en sauebesetning i Trøndelag, etter at sykdommen ikke har vært påvist i Norge siden et utbrudd i 2002/2003. Mædi er en tapsbringende sykdom som går sterkt utover dyrevelferden. Det er derfor et uttalt mål å utrydde mædi i Norge. I dette arbeidet er det viktig å ha gode diagnostiske verktøy.

Veterinærinstituttet flytter til nye og moderne lokaler i Ås, med forventet innflytting høsten 2020.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke uten omsyn til kjønn, alder eller funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

Stipendiaten som ansettes skal jobbe med å optimalisere diagnostikk av mædi hos sau og har som mål å lede frem til en doktorgrad på området. Det skal gjøres sammenlikninger av tilgjengelige serologiske tester, og i tillegg skal det utvikles en multiplex-analyse i prosjektet. Det kan også bli aktuelt for stipendiaten å delta i arbeid med sekvensering av virus. Stillingen består i stor grad av laboratoriearbeid, men stipendiaten vil også inkluderes i andre deler av prosjektet som omhandler sykdomsovervåking og -kontroll. Stillingen gir en unik mulighet til å få innblikk i sykdomsbekjempelse i et virkelig utbrudd.

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

Det søkes fortrinnsvis etter kandidat med veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon som veterinær på ansettelsestidspunktet. Kandidater med annen biologisk utdanning på mastergradsnivå kan vurderes. I tillegg kreves det god skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk.

Det er ønskelig, men ikke et krav, med tidligere forsknings-, publiserings – og formidlingserfaring, samt interesse og motivasjon for laboratoriearbeid. Dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier er en fordel. Kunnskap om den norske husdyrnæringen vil telle positivt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker en initiativrik og løsningsorientert person med gode samarbeidsevner, som kan arbeide systematisk og selvstendig. I tillegg ønsker vi at søkeren har motivasjon for forskning og et ønske om egenutvikling.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; faglig ambisiøs, fremtidsrettet og samspillende.

Veterinærinstituttet tilbyr 

  • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, innskudd på 2 prosent trekkes fra lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi ønsker å opplyse om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte:

  • Prosjektleder og veterinær Anne Nordstoga

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 17/20

Søk på stillingen

Kontaktpersoner: