Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat innen bærekraftig konsum

Søknadsfrist: 26.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.

Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer,

Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er det en ledig stilling som stipendiat innen bærekraftig konsum. Stillingen er lagt til Handelshøgskolen og den som tilsettes vil bli en del av en internasjonal forskergruppe som fokuserer på analyse av forbrukeres atferd i fysiske butikker og på nett.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Denne stillingen er lagt til Handelshøgskolen UiT, Campus Harstad.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til PhD programmet, søknadsskjema og PhD forskrift finner du her.

Stillingens forskningsområde

Tema for PhD-prosjektet er «bærekraftig konsum», nærmere bestemt markedsføringsteknikker som kan anvendes suksessfullt for å promotere sunne og bærekraftige matvarer i fysiske butikker og på nettbaserte salgskanaler. Fokus i PhD-prosjektet er bærekraft innenfor varehandel med mat. Den som tilsettes vil bli en del av en internasjonal forskergruppe som fokuserer på analyse av forbrukeres atferd i fysiske butikker og på nett.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Professor Nils Magne Larsen:

- Telefon: 77058227 - E-post: [email protected]

eller Instituttleder Trond Bottolfsen:

- Telefon: 77058226 - E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Et godt akademisk arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves norsk mastergrad eller tilsvarende utenlands grad økonomisk/administrative fag, fortrinnsvis innen markedsføring. Kandidater med master i helse-, ernæring og/eller bærekraft vil også bli vurdert. Den ideelle kandidaten er opptatt av forskningsmessige problemstillinger i tilknytning til detaljhandel, bærekraft, helse og ernæring.

Kandidaten må dokumentere kunnskaper i norsk, eller annet nordisk språk, og engelsk i hht reglene oppgitt her.

Det er svært viktig at kandidaten har en god forståelse av forskningsprosesser. Kunnskaper i- eller potensiale for bruk av kvantitative metoder vil anses som en fordel. Den ideelle kandidaten har, i tillegg til faglig kompetanse, erfaring fra en næring som er relevant for prosjektet.

Ved vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen