LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid - fagområde musikk

Søknadsfrist: 29.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Om stillingen

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er det en ledig stilling som ph.d-stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) innenfor fagområdet musikk. Stipendiaten vil være knyttet til forskningsgruppen ARcTic Sustain – Let Vibrate ved Musikkonservatoriet.

Forskningsgruppen ARcTic Sustain består i hovedsak av utøvende musikere med klassisk bakgrunn som spesialiserer seg på framføring av samtidsmusikk med akustiske instrumenter i kombinasjon med elektroniske elementer. Gjennom kunstnerisk tilnærming undersøkes og produseres forståelser av nord. ARcTic Sustain vil fungere som et nav for stipendiaten, en arena for samtaler og refleksjon, og for utprøving og utøving av kunstneriske resultater. Forskningsgruppen samarbeider også med andre utøvere og komponister i nord, og er for tiden sentral i det NARP-finansierte KU-prosjektet Art VAPO – True North.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud. Det er ønskelig med oppstart høst 2021.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Det vil legges til rette for at ph.d.-stipendiaten tas opp på ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen (UiB).

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om prosjektet/stillingens forskningsområde

I Art VAPO-prosjektet konfronteres stereotypier og etablerte meninger om nord gjennom konserter og forskjellige typer folkemøter. Publikum inviteres til å ta aktiv del i prosjektet. En rekke komponister, utøvere og teoretikere utforsker kunst og nordlighet gjennom humor, oppriktighet og satire kombinert med kjærlighet og respekt for nordområdene. Art VAPOs undersøkelser spenner fra klanglig utforsking av nordlighet gjennom produksjon av nye musikkverk og utvikling av instrumenter, til undersøkelser av identitet og politiske forhold i nord. Kunstnerisk formidling foregår gjennom konserter, forestillinger, kunstakademiske forelesinger, nettbaserte publiseringer og folkemøter.

Søkere på ph.d.-stillingen må ha bakgrunn innenfor den delen av fagområdet musikk som samsvarer med ARcTic Sustains og Art VAPO-prosjektets forskningsområde.

På bakgrunn av dette åpner utlysningen opp for mange ulike musikkprosjekter som for eksempel undersøker og utvikler:

 • Nordlige musikktradisjoner
 • Nordlig kultur, etnisitet og identitet
 • Nordlig samtidsmusikk
 • Det lokale og/eller det globale
 • Det institusjonelle og/eller det utenom-institusjonelle

Ph.d.-stipendiaten vil følge Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Lillian Jensen:

eller førsteamanuensis Geir Davidsen:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For opptak til ph.d.-utdanningen ved UiB må søkeren normalt ha en femårig mastergrad i aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsen i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. For opptak til kunstnerisk ph.d. skal mastergraden være i utøvende eller skapende kunst. For søknaden gjelder ellers kravene til kvalifikasjon, dokumentasjon og prosjektbeskrivelse som er beskrevet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er fordelaktig.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS