LEDIG STILLING VED SINTEF

Avdelingskoordinator - SINTEF Industri

Søknadsfrist: 30.11.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Har du lyst til å jobbe med koordinering og oppfølging av forskningsprosjekter, administrativ støtte til gruppeledere og generell administrasjon i en forskeravdeling?

Til våre to forskningsgrupper for Medisinsk bioteknologi og Bærekraftig bioteknologi og bioprospektering søker vi en felles avdelingskoordinator (AK) i 100 % stilling. Avdelingskoordinatorene i SINTEF Industri er til daglig tilknyttet forskningsgrupper, og kandidaten vil være en nøkkelperson som aktivt støtter gruppelederne, prosjektledere og forskere innen administrativ oppfølging av forskningsprosjekter, praktisk organisering av gruppenes virksomhet og sikring av effektiv drift. Vi benytter Maconomy som regnskapssystem. Du vil også få oppgaver for SINTEF Industris controllere og økonomisjef.

Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere hvor du bidrar administrativt til forskningsprosjekt fra idé til prosjektavslutning, samt gruppenes utvikling og ytelse.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Administrativ ansvar sammen med prosjektleder og prosjekteier ved prosjektoppstart, ‑rapportering og -avslutning
 • Ansvar for oppfølging av prosjektøkonomi og -fakturering
 • Kjenne og anvende alle verktøy og krav i SINTEFs styringssystem knyttet til administrative rutiner og administrativ oppfølging, og hjelpe prosjektledere og prosesseier med at kravene blir oppfylt
 • Delta proaktivt i utvikling og implementering av rutiner og systemer
 • Lederstøtte bla. mht. ukentlig og månedlig statusrapportering på gruppenivå, oppfølging av timeføring, intern/ekstern fakturering og andre interne rutiner, organisering av møter/seminarer og mottak av besøkende
 • Ansvar for bestilling og funksjon av eletroniske verktøy som PC, videokonferanse, kopi/print, kontormøbler og -rekvisitter, m.m.
 • Dokumenthåndtering og arkivering
 • Registrering av publikasjoner fra gruppene og aktive bidrag til ekstern kommunikasjon av gruppenes kompetanse og resultater gjennom elektroniske kanaler
 • Oppgaver som mottak av og tilrettelegging for nyansatte, jubileer og markeringer, generell administrativ støtte, samt andre forefallende oppgaver i det daglige

Vi søker etter personer som:

 • Har bachelor innen administrative/økonomiske fag eller tilsvarende kompetanse fra arbeidserfaring
 • Har minst tre års arbeidserfaring, samt erfaring fra prosjektledelse/-støtte
 • Behersker standard dataverktøy (Office) og kjente økonomi- og administrative systemer.
 • Har gode Excel-kunnskaper og kunnskaper innen elektroniske kommunikasjonsverktøy
 • Er systematisk, ryddig, proaktiv, effektiv og serviceorientert
 • Kommuniserer tydelig og direkte
 • Ønsker aktivt å utvikle og implementere effektive rutiner og systemer
 • Er selvstendig, og evner å samarbeide på tvers i organisasjonen
 • Kjenner seg igjen i SINTEFs verdier: ærlighet, raushet, mot og samhold
 • Har norsk som arbeidsspråk i tillegg til å beherske engelsk godt både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Søknad sendes inn elektronisk inkludert CV, kopi av vitnemål og andre vedlegg som direkte understøtter kvalifikasjoner til stillingen, f.eks. attester o.l.

Hvem er vi:

Forskningsgruppene Medisinsk bioteknologi (MB) og Bærekraftig bioteknologi og bioprospektering (B3) er en del av avdelingen Bioteknologi og nanomedisin ved SINTEF Industri. Vi utfører oppdragsforskning for norske og utenlandske industrikunder og er involvert i offentlig finansierte forskningsprosjekter (Norge, EU) innen respektive medisin og farmasøytika (MB), og bioraffinering, bioprospektering og miljø (B3) hvor vi anvender vår kompetanse og teknologiplattformer innen høy-gjennomsats screening, molekylærbiologi og bioteknologisk produksjon. Gruppene består i dag av 13 personer hver, og vi jobber tett sammen med gruppen for Industriell bioteknologi (IB) av samme størrelse, og to ytterligere grupper i avdelingen samt andre grupper i SINTEF for å løse forskningsoppgaver innenfor våre fagfelt.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS