LEDIG STILLING VED SINTEF

Automasjonsmekaniker / elektriker til utvikling og drift av laboratorieutstyr

Søknadsfrist: 05.05.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Vil du bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn? For å realisere det grønne skiftet er det viktig å utvikle en industri som kan møte fremtidens utfordringer. I SINTEF Industri jobber vi i tett samarbeid med industrien for å utvikle løsningene for fremtidens industri.

I første rekke ser vi etter deg som har kompetanse som automasjonsmekaniker med fagbrev gruppe L, men vi er åpne for andre kandidater med lignende kompetanse.

Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige medarbeidere hvor du får følge forskningsprosjekt fra idé til gjennomføring.

Arbeidsoppgaver:

Du vil få ansvar for utvikling og drift av avansert laboratorieutstyr, i hovedsak ovner, som spenner i størrelse fra benkskala til større pilotanlegg. Mye av utstyret er unikt og tilpasses det enkelte prosjekt.

 • Praktisk gjennomføring av bygging og oppgradering av avansert forsøksutstyr
 • Detaljprosjektering og dokumentasjon av eget arbeid
 • Gi faglig bidrag innen eget fagområde ved design
 • Gjennomføring av forsøk
 • Ettersyn og vedlikehold
 • Delta i planlegging av prosjekter
 • Loggføring og rapportering

Variasjonen i type oppdrag og utstyr betyr at du må være åpen for å ta på deg ulike oppgaver utover eget fag. Dette kan være oppgaver som vedlikehold, lagerdrift og gjennomføring av enkle forsøk.

Faglige Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en teknisk interessert fagarbeidere/teknikere/ingeniører primært med kompetanse som automasjonsmekaniker, ideelt med fagbrev gruppe L. Relevant erfaring/kompetanse kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Andre ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjektarbeid i industri/automatiserte anlegg, prosessindustri eller tilsvarende, gjerne knyttet til laboratoriedrift
 • Erfaring med drift og vedlikehold av elektronikk, hydraulikk og mekanisk utstyr
 • Evne til å prosjektere og dokumentere eget arbeid
 • En eller flere av disse kompetanser: trucksertifikat, traverskransertifikat, stroppe og ankerkurs, liftsertifikat, kompetanse på sveising (MIG), kunnskap om PLS-programmering/ Python/ LabVIEW eller er oppdatert på elforskriftenene

Personlige egenskaper:

Du er en teknisk allsidig og interessert person som er nysgjerrig på utfordringer og liker å sette seg inn i ny teknologi. Jobben krever at du er kreativ, service- og løsningsorientert med et bevisst forhold til kvalitet og dokumentasjon.

Du må være selvgående og selv kunne ta initiativ. Vi arbeider prosjektbasert, og du må trives med å jobbe i team med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere. Derfor søker vi etter en ansatt som kommuniserer tydelig og direkte, er fleksibel og serviceorientert.

Norsk er arbeidsspråket i SINTEF, samtidig er det nødvendig å kunne kommunisere på engelsk.

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling
 • En inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Ansatte i SINTEF har store muligheter til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid i mange av våre prosjekter.

Hvem er vi:

Forskningsgruppen Prosessmetallurgi og råmaterialer er en del av avdelingen Materialproduksjon og prosessering ved SINTEF Industri. Vi utfører primært oppdragsforskning for norsk landbasert metallurgisk prosessindustri med vekt på teknologiutvikling for energieffektive prosesser, reduserte klimagassutslipp, bruk av nye materialer og resirkulering. Gruppen består i dag av 26 ansatte og vi jobber tett sammen med andre grupper i SINTEF i tillegg til NTNU. Gruppens ingeniører og teknikere er en ressurs som benyttes i hele SINTEF i tillegg til NTNU.

Startdato: Etter avtale

Arbeidssted: Du vil ha kontor på Gløshaugen i Alfred Getz' vei 2A, 7034 Trondheim hvor du også vil ha de fleste oppgavene. Som en ressurs for hele SINTEF og må du regne med å få større og mindre oppdrag på mange lokasjoner.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS