LEDIG STILLING VED SINTEF

Programvareutvikler - SINTEF Ocean

Søknadsfrist: 14.03.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

SINTEF er en av Norges mest anerkjent merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekrafts mål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekrafts rapport.

SINTEF Ocean er et av i alt seks institutter i SINTEF. Vi ser nå etter flere som kan styrke våre utviklerteam. Du vil jobbe med flere programvareprodukter med forskjellige anvendelsesområder innen blant annet marine konstruksjoner, miljøteknologi og digital forskningsformidling.

Du kommer til å arbeide i team sammen med andre programvareutviklere som arbeider med forskere fra forskjellige fagfelt i forsknings- og utviklingsprosjekter. Vår oppgave er å utvikle vitenskapelig programvare av høy faglig kvalitet og gjøre den tilgjengelig for våre kunder og oppdragsgivere.

I SINTEF Ocean arbeider vi med mange forskjellige programvare-språk, -teknologier og -metoder. Noen stikkord som beskriver en typisk arbeidsuke for oss er: Fokusert arbeid i sprinter, daglige korte Kanban stand-ups, definerte arbeidsprosesser for planlegging, analyse, design, implementasjon, testing og vedlikehold av programvare. Vi utvikler web- og skyløsninger så vel som tradisjonelle desktop-applikasjoner. Noen av verktøyene vi bruker er Python, C/C++, JavaScript, Fortran, Qt, Angular, NumPy og Docker. Vi er nysgjerrige og tar i bruk nye metoder og teknologier som bidrar til bedre programvarekvalitet for egne forskere og eksterne kunder.

I SINTEF Ocean arbeider vi i team, nært forskere og du må være nysgjerrig og lærevillig på andre fagfelt enn bare programvareutvikling samtidig som du vil lære å ta i bruk både ny og velprøvd teknologi. Du må trives med å arbeide tett med andre, for eksempel for å skrive kode sammen med andre, utføre code review, eller å designe en løsning på et whiteboard.

Du kan gjerne ha lang fartstid eller være nyutdannet. I vårt arbeid har vi behov for utviklere med erfaring og kompetanse på flere nivåer og ser verdi av å ha et stort spenn og variasjon innen teamene.

For oss er det viktig at du har:

 • Bachelorgrad eller høyere utdannelse innen informatikk, kybernetikk eller tilsvarende
 • Faglig styrke og er engasjert og nysgjerrig
 • Dokumentert erfaring med utvikling av programvare i samarbeid med andre
 • Erfaring med teambaser programvareutvikling en fordel
 • Evne til å jobber godt i tverrfaglige team og har god gjennomføringsevne
 • God kommunikasjon på både norsk og engelsk

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter.
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold.
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver. i en årrekke, og senest i år.
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 60% av våre forskere har doktorgrad.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser.

Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS