LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Koordinator for Akademisk Skrivesenter

Søknadsfrist: 08.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Universitetsbiblioteket er det ledig midlertidig stilling som Koordinator for Akademisk Skrivesenter

Om stillingen

Ved universitetsbiblioteket er det i tidsrommet 01.03.2022 – 01.03.2024 ledig en 60% prosjektstilling som koordinator for prosjekt Akademisk Skrivesenter.

Skrivesenteret har vært en pilot ved campus Bø siden våren 2019 og skal nå etableres som et prosjekt over to år for å utvikle tilbudet til å omfatte alle USNs campus/studenter.

Stillingsinnehaver vil ha ansvar for koordinering og gjennomføring av det utvidede tilbudet i samarbeid med universitetsbiblioteket og fagmiljøene.

Vi søker en utadvendt person som trives i et aktivt miljø, og som vil være med på å videreutvikle skrivesenteret som en ressurs for ansatte og studenter. Vi ser spesielt etter deg som har erfaring fra ledelse av skrivesenter og veiledning av studenter i akademisk skriving.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • daglig drift av skrivesenteret
 • ansvar for rekruttering og opplæring av skriveveiledere (studenter)
 • utvikling av skrivesenterets tjenester
 • veiledning og undervisning av studenter og ansatte på norsk og engelsk
 • etablere samarbeid med fakulteter og institutt
 • utvikle læringsressurser knyttet til akademisk skriving
 • rapportering av aktivitet og framdrift

Arbeidsoppgaver vil kunne endres som følge av endringer i organisasjon eller tjenestetilbud.

Kvalifikasjoner

 • god erfaring med veiledning i akademisk skriving
 • kjennskap til akademiske skrivetradisjoner i ulike fagfelt
 • erfaring med opplæring av skriveveiledere
 • utdanning på minimum masternivå
 • undervisnings- og veiledningserfaring
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet, serviceinnstilling
 • evne til å skape tillit hos samarbeidspartnere
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • godt sosialt miljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som seniorrådgiver (stillingskode 1364): Årslønn NOK 563 900- 615 800 (lønnstrinn 62-67). Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef EllenHermanrud tlf. 35575045 / 928 97 058.

For spørsmål om søknadsprosessen kan personalkonsulent Cathrine HaugenFagerli, [email protected] kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS