Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seniorrådgiver (Stab hos rektor og direktør)

Søknadsfrist: 18.08.2019

Om stillingen

Ved Stab hos rektor og direktør er det ledig stilling som seniorrådgiver. Stillingen vil i hovedsak omfatte lederstøtte for universitetsledelsen og tilrettelegging for god virksomhetsstyring.

Arbeidssted Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

Oppgaver som er tillagt stillingen:

 • sammenstille og analysere data
 • følge opp mål og iverksette tiltak definert i tildelingsbrevet, strategien, virksomhetsplan og styre- og ledermøter
 • koordinere og tilrettelegge for besøk og arrangementer der universitetsledelsen deltar eller er vertskap
 • koordinere arbeidet med rangeringer i sektoren
 • utføre oppgaver som kontaktperson for internrevisjon
 • bistå universitetsdirektøren i arbeidet med å forberede saker for universitetsstyret
 • delta i utredningsarbeid
 • utvikle et godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling med øvrige enheter og nivåer ved universitetet

Andre og endrede arbeidsoppgaver må påregnes.

Nødvendige kvalifikasjoner

For stillingen krever vi høyere akademisk utdanning på minimum mastergradsnivå. Lang og særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du må kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk, og gjerne på engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker at du har relevant arbeidserfaring fra universitetssektoren, men det er ikke avgjørende for å søke stillingen.

Personlig egenhet

Vi søker deg som har stor grad av selvstendighet, og gode koordinerings- og samarbeidsevner. Du må være analytisk og en pådriver i prosesser.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med et mangfold av oppgaver
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og velferdsordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver.

Fra bruttolønnen trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Slik søker du på stillingen

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift attester
 • referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen