Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seniorrådgiver (nestlederfunksjon) - Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 30.03.2020

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin er det ledig 100% fast stilling som seniorrådgiver. Stillingen vil i hovedsak ha som ansvarsområde instituttets fire eksternt finansierte sentre, samt fungere som nestleder for kontorsjef ved ISM.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning og undervisning innen allmennmedisin, helsetjenesteforskning, kroniske sykdommers epidemiologi, systemepidemiologi m.m. Instituttet har totalt, inklusive sentre og kjernefasiliteter, rundt 220 ansatte. Blant disse ca 45 ansatte i teknisk/administrative stillinger.

ISM er vertskap for fire eksterne kompetansesentre som finansieres fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Disse sentrene er:

Ansatte ved sentrene utgjør totalt ca 42 ansatte. Det vises til sentrenes hjemmesider for mer informasjon.

Arbeidsoppgaver

Den primære arbeidsoppgaven for seniorrådgiver vil være å ivareta sentrale forvaltningsoppgaver knyttet til de fire kompetansesentrene, og sørge for bedre administrativ koordinering og samordning av prosedyrer og rutiner på tvers av sentrene. I tillegg vil seniorrådgiver bistå kontorsjefen i sentrale oppgaver tilknyttet øvrige eksterne og interne aktiviteter der ISM har forvaltningsansvaret.

Mer konkret vil arbeidsoppgavene i hovedsak bestå i:

 • Lederstøtte overfor senterlederne og instituttledelse ved ISM
 • Nestlederfunksjon for kontorsjef ISM
 • Personaladministrasjon/-oppfølging av teknisk/administrativt personell ved sentrene
 • Økonomiplanlegging og -styring (budsjett og regnskap)
 • Rapportering og annen administrativ kontakt med eksterne finansieringskilder, eksterne institusjoner/samarbeidspartnere og administrative enheter ved universitetet.
 • Generell daglig administrativ drift. Dette inkluderer også utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner, og oppdatering/videreutvikling av sentrenes nettsider.
 • Bidra i utarbeidelse og oppfølging av strategiplaner for sentrenes fremtid, samt bistand til annen virksomhetsplanlegging og prosjekter.

Stillingen medfører en viss kontakt og representasjon både på nasjonalt og internasjonalt plan, og noe reising må påregnes.

Arbeidsoppgavene vil være noe ulikt fordelt på de ovennevnte sentre – da sentrene i ulik grad allerede har administrativt støttepersonell som ivaretar administrative oppgaver og fordi sentrene har ulike nasjonale oppdrag.

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Nærmeste overordnede er kontorsjef ved ISM som er underlagt instituttleder.

Kvalifikasjoner

Søkeren må ha:

 • Relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis med økonomi, administrasjon, ledelse, eller jus i fagkretsen. Krav om utdanning kan fravikes dersom søkeren har særlig relevant og omfattende praksis innen stillingens arbeidsområde (økonomi/personal) kombinert med kurs eller etter- og videreutdanning.
 • Erfaring innen økonomistyring-/forvaltning
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Videre bør søker ha:

 • Kjennskap til eller erfaring fra universitets- og høgskolesystemet
 • Erfaring med personalarbeid, økonomiforvaltning og/eller forskningsadministrasjon
 • Kjennskap til relevant regelverk
 • Erfaring fra strategi- og kvalitetsarbeid
 • Kjennskap til administrative verktøy som ePhorte, UBW On og PagaWeb

Personlig egnethet vil vektlegges. Vi søker etter en person som kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner, serviceinnstilling og evne til fleksibilitet. Vedkommende må ha gjennomføringsevne og høy grad av stå-på vilje med evne til å prioritere arbeidsoppgaver i tider med høyt arbeidstempo. Det er viktig at søkeren er nøyaktig og kan arbeide strukturert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • gode kollegaer
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjonsordninger
 • gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden

Stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med:

 • Kontorsjef Åshild Tempel (telefon: 77645349)

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen