LEDIG STILLING VED SINTEF

Seniorforsker - Samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 29.08.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du være med å utvikle løsninger for fremtidens bærekraftige havnæringer?

Vi er på utkikk etter en seniorforsker innen samfunnsøkonomi til vår forskningsgruppe Klima og Bærekraft i Trondheim.

Om avdelingen og gruppa:

Gruppa Klima og Bærekraft er en relativt ny gruppe tilhørende avdelingen Klima og Miljø på SINTEF Ocean. Vi utfører analyser og utvikler modeller og verktøy for å gi beslutningsstøtte og kunnskap om klima-, miljø- og økonomiske effekter. Vi jobber også med forvaltning og med brukerinvolvering innen bærekraftig utvikling av havet, havnæringene og de relaterte økosystemtjenestene fra havet. Vi har et spesielt fokus på energi, matsystemer, økosystem restaurering, samt bærekraftsvurderinger og sameksistens.

Innenfor verktøyutvikling og analyse anvender vi makroøkonomiske metoder og modeller, slik som kryssløpsanalyser (I-O), verdikjedemodellering, livsløpsanalyser (LCA), materialstrømsanalyser (MFA) Dette kombinerer vi med teknologi og bransje -ekspertise, samt samfunnsvitenskapelig forskning. Vi fokuserer på tverrfaglig forskning og bruker et systemperspektiv i vårt arbeid.

Vi ønsker å styrke vår satsing på samfunnsøkonomi, spesielt knyttet til klima, forurensing, naturmangfold, og restaurering. Den ideelle kandidaten vil være i stand til å ekspandere avdelingens aktivitet relatert til miljø- og klima-utfordringer og kunne bidra med utvikling av bærekraftige løsninger for samfunnet innen havnæringene.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Forskning og prosjektledelse i tett samarbeid med partnere og kunder
 • Utvikle beslutningsstøtteverktøy og gjennomføre analyser hvor økonomiske, klima-, miljø- og teknologiske aspekter kombineres. Problemstillingene er knyttet til samfunnsmessige og industrielle problemstillinger primært innen eksisterende og nye havnæringer
 • Etablere nye prosjekter og kontakter for SINTEF
 • Kommunisere og publisere prosjektresultater

SINTEF søker deg som:

 • Har minimum master-utdanning, men fortrinnsvis PhD
 • Har kompetanse innen økonomiske vurderinger knyttet til klima, naturforvaltning, forurensning, samt næringsutvikling.
 • Har erfaring med kvantitativ analyse og bruk av ulike metoder (Slik som f.eks Input-Output analyser, Integrated Assessment Modelling, System Dynamics)
 • Kompetanse og erfaring innen programmering, data-analyse, GIS og økonometri er også svært relevant men ikke påkrevd
 • Evne til å holde tak i flere initiativer og prosjekter samtidig
 • Har engasjement og lyst til å bygge et sterkt fagmiljø og godt fellesskap med kollegaer.
 • Er nysgjerrig og kreativ
 • Har gode samarbeidsevner og liker å lykkes sammen med andre
 • Har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

SINTEF tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt ledende FoU-miljø
 • En trivelig arbeidsplass med dyktige kollegaer fra mer enn tjue forskjellige nasjonaliteter
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Kurs og kompetanseutvikling gjennom SINTEF-skolen
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Mulighet til å forme egen arbeidshverdag

Vi ber om kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter innen 15. august 2022.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS