Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Universitetslektor i norsk

Søknadsfrist: 12.04.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 70% vikariat som universitetslektor i norsk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning fra 01.08.2020 - 31.07.2021.

Fagområdet for stillingen er norsk i barnehagelærerutdanningen. Fagområdet omfatter barns språkutvikling, barns tekstkultur og pedagogisk arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen.

Som universitetslektor vil du hovedsakelig undervise, veilede og ivareta eksamensrelatert arbeid innenfor fagområde, samt administrative oppgaver.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha høyere grads eksamen innenfor fagområdet og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Det er ønskelig med relevant yrkespraksis fra barnehage, skole eller høyere utdanning. Pedagogisk og didaktisk kompetanse/erfaring vil være en fordel.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
  • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
  • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 520.000 - 580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
  • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
  • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS/Espen Torp

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Instituttleder Anne Kristine Solberg Runestad, tlf: +47 518 34 069, e-post [email protected] eller til
  • Førsteamanuensis Ove Bergersen, tlf: ++47 518 31 341, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: +47 518 33 545, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen