LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Konsulent innenfor etter- og videreutdanning

Søknadsfrist: 10.10.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som konsulent ved UiS Etter- og videreutdanning (EVU) fra 1. mars 2023.

EVU er en sentral utviklings- og serviceavdeling for universitetets seks fakultet og Arkeologisk museum. Avdelingen planlegger og organiserer fleksibel læring og kompetanseutviklingstilbud som tilbys ved universitetet.

De som ansettes skal ivareta administrative oppgaver i forbindelse med planlegging, registrering og gjennomføring av kurs og oppdragsvirksomhet, samt være EVUs administrative representanter mot ulike prosjekt.

Hovedoppgaver

 • fange opp, videreformidle og behandle forespørsler om kurs og undervisningsoppdrag
 • tilrettelegge for utvikling og arbeid med universitets tilbud når det gjelder etter- og videreutdanningskurs og annen eksternt finansiert virksomhet
 • utarbeide informasjons- og markedsføringsmateriell om kurs og oppdragsundervisning
 • ivareta oppgaver knyttet til kurs, budsjett og økonomi
 • følge opp interne og eksterne kontakter om kurs og undervisningsoppdrag
 • ivareta administrativ oppfølging av særskilte prosjekter og oppdrag

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor økonomi og administrasjon. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har relevant erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • god kunnskap om digital markedsføring i sosiale medier
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 450.000-480.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Salla Andersen, tlf: 51 83 19 76, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS