LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i dyplæring på biomedisinske data

Søknadsfrist: 26.11.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 50 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 600 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i dyplæring for smartklokker (hjerterate og biomarkører) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Fysisk inaktivitet er en stor utfordring for global helse, og problemet øker raskt; >5 millioner dødsfall hvert år skyldes utilstrekkelig fysisk aktivitet. Norge er blant de europeiske landene med det laveste nivået av spontan fysisk aktivitet. Nyere teknologiske fremskritt innen personlig hjertefrekvens- og aktivitetsovervåkning i form av smartklokker kan hjelpe å bekjempe fysisk inaktivitet ved å gi automatisk motivasjon og individualisert veiledning om fysisk aktivitet. Til tross for den raskt økende bruken av smartklokker, er det ennå ingen langsiktig dokumentasjon til fordel for dem, og deres potensielle rolle som diagnostiske verktøy er ikke etablert.

Kjennetegn på hjerterytme og endringer i hjerterytme under trening og hvile er sterke prediktorer for hjerte- og karsykdommer. Samtidig har smartklokker med integrerte HR-sensorer for første gang virkelig blitt tilgjengelige for vanlige brukere. Dette muliggjør meningsfull forskning.

Smartklokker produserer betydelige datamengder, noe som krever automatisert dataanalyse og anvendelse av big data-verktøy i tillegg til en blanding av andre datavitenskapelige konsepter som maskinlæring og tidsserieanalyse.Forskningen vil hovedsakelig baseres på data hentet fra NEEDED 2018-studien, som inneholder hjerterate (HR), blodprøver og andre data for 60 personer samlet både under standardiserte fysiologiske tester og under et sykkelritt. Målet er å utvikle en modell som spår forventet, normal HR-respons på fysisk trening. En slik modell kan deretter brukes til å påvise en patologisk hjerterytme i eksisterende data og fremtidige studier.Dataforekomsten kan være nyttig i tidlige stadier av analysen, men det er likevel viktig å bestemme et minimalt sett med variabler som kan gi nyttig og konkret informasjon til brukeren og legen. Denne minimeringen fører til forbedret langsiktig nøyaktighet og sikkerhet. Et annet viktig spørsmål er i hvilken grad kausale konklusjoner kan trekkes ut fra observasjonsdata, og om det er mulig å utforme enkle kontrollerte eksperimenter for å styrke årsakssammenhenger. Disse spørsmålene vil innlede videre stadier av ph.d.-arbeidet.

Veiledere: førsteamanuensis Tomasz Wiktorski, professor Trygve Eftestøl og professor II Stein Ørn.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor informatikk, datavitenskap, signalbehandling eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Ytterligere medisinsk, biomedisinsk, idrettsvitenskapelig bakgrunn eller dokumentert interesse vil bli vurdert som gunstig.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • kan programmeringsspråket Python eller kan vise potensiale til å lære det i de første tre månedene av ansettelses-perioden. Tidsserieanalyse med bruk av Pandasbiblioteket og dyplæringsmetoder er av spesiell interesse
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Under rekrutteringsprosessen kan nominerte kandidater bli bedt om å utføre en dataanalytisk oppgave i Python ved å bruke verktøy og biblioteker som instrueres av veilederne.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr4 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS