LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i 5G edge computing i kjøretøy

Søknadsfrist: 10.12.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 50 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 600 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i 5G edge computing i kjøretøy ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig fra 01.01.2021.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Om forskningsprosjektet

Tittel: Novel Transport Protocols & Services for 5G-enabled Vehicular Edge Computing

Dagens nettverk og deres brukere er betydelig annerledes enn da TCP/IP-protokollpakken ble definert for flere tiår siden. For det meste har TCP og UDP vært de to viktigste transportprotokollene i Internett, og det har vært slik til nylig. Men dagens nettverk er mye mer komplekse og mangfoldige i design og anvendt teknologi - for eksempel i alt fra bredbånd og mobil til IoT, industri og nettverk mellom biler.

I tillegg har nettverksapplikasjoner drevet av nye brukerbehov blitt langt mer varierte, og mange har strengere krav til når det gjelder båndbredde, ende-til-ende ventetid og jitter. Slike programmer er ikke lenger bare vert på serversiden, men også vert på nettverkets kant ved hjelp av «multi-access edge computing» (MEC) teknikker. Det blir også mer sannsynlig at de vil kjøre på en virtualisert eller containerisert plattform i stedet for «bare metal». Selv nettverksadministrasjon og funksjonaliteter beveger seg mot å bli mer virtualisert ved hjelp av SDN- og NFV-teknikker, spesielt i kommende 5G-nettverk.

Et raskt utviklende felt i nettverk er «vehicular communication» hvor det er samarbeidende, tilkoblet og automatisert mobilitet (CCAM) i sammenheng med samarbeidende intelligente transportsystemer (C-ITS) er aktivert ved hjelp av kjøretøy-til-alt (V2X) kommunikasjon. V2X involverer kommunikasjon mellom kjøretøy, trafikanter, veiinfrastruktur og skybasert backend. Den kan bruke et bredt spekter av tilgjengelige teknologier, spesielt cellulær LTE og 802.11p-basert DSRC. V2X kan potensielt tilby et bredt spekter av tjenester til sluttbrukeren fra automatisert og tilkoblet kjøring, og sikkerhetskritiske tjenester til «infotainment» og utvidet virtuell virkelighet (AR/VR).

På grunn av sin mobile og potensielt sikkerhetskritiske natur krever kjøretøy applikasjoner ultra-pålitelig og lav-latenskommunikasjon (URLLC) for eksempel i rekkefølge av ~ 1ms. Dette er en tjenestekategori som også er tenkt i kommende 5G V2X, opprinnelig definert i 3GPP Release 14. En av utfordringene med å sørge for at URLLC ligger i transportlaget, der TCP er kjent for å utføre «sup-optimalt», spesielt i de trådløse miljøene. En stadig mer populær transportprotokoll kjent som QUIC – opprinnelig utviklet av Google og standardisert ved IETF – har forsøkt å redusere ytelsen, men har ikke blitt grundig evaluert i V2X-scenarier. I tillegg kan det hende at det må utarbeides nye transportprotokoller og mekanismer som passer til V2X-scenariene bedre. Slike protokoller bør ta hensyn til kravene til virtualiserte og vehicular MEC (VEC) miljøer.

Kandidaten vil gjennomføre design og utvikling av ny transportprotokoll og tjenester for V2X-kommunikasjon ved å vurdere en rekke underliggende nettverksteknologier med særlig fokus på 5G V2X, C-ITS-scenarier (f.eks. vei- og tunnelsikkerhet) og nettverksmiljøer (virtualisering, containerisering og VEC).

Dette vil innebære følgende:

 • Vehicular Emulator Testbed: utvikle en testbed som emulerer vehicular miljøet. Blant annet skal man bruke 5G/LTE D2D-kommunikasjon ved hjelp av PC5-grensesnitt (sidelink) interface med SDR.
 • VEC-server: design og utvikling av VEC-plattformer for hosting av vehicular applikasjoner (f.eks. vei-/tunnelsikkerhet C-ITS-tjenester) ved hjelp av de nyeste NFV-, SDN- og virtualiserings-/containeriseringsteknikkene. Dette vil også innebære utvikling av flere C-ITS-applikasjoner som kan tilbys av VEC-serveren.
 • Transport: design, utvikling og «real-life» evaluering av transportlag protokoller egnet for virtualiserte VEC miljøer og V2X kommunikasjon. Dette vil også undersøke bruken av Active Queue Management (ACM) og Explicit Congestion Notification (ECN) i vehicular miljøer. Evalueringene i denne fasen vil bli utført ved hjelp av vehicular emulator testbed og VEC-server. Denne aktiviteten vil også undersøke ytelsen til QUIC og HTTP/3 i vehicular miljøer.

Veiledere: Førsteamanuensis Naeem Khademi (UiS) og professor Yan Zhang (UiO).

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor kommunikasjonsteknologi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Utmerkede kunnskaper om kommunikasjonsteknologi, og erfaring med forskning på Internett transportlag eller kjøretøy nettverk er nødvendig (f.eks. relatert masteroppgave eller artikler).

Erfaring med testing og evaluering av nettverk i virkeligheten (f.eks. 4G LTE eller andre trådløse nettverk), automatisert nettverkseksperimentering og kjennskap til MEC/VEC- og SDN/NFV-konsepter og teknikker er svært ønsket.

I tillegg er kjennskap til 3GPP,ETSI og IETF standarder et pluss.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • et motivasjonsbrev («cover letter») som viser din interesse for prosjektet og relevansen av din bakgrunn og erfaring
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS