LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Rådgiver innenfor forskningsfinansiering - prosjektutvikler

Søknadsfrist: 20.04.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter en person som skal jobbe med forskere og aktører fra arbeidslivet i utviklingen av søknader om forskningsfinansiering.

Stillingen er organisatorisk plassert ved Innovasjonsavdelingen (INA). INA er en ny avdeling ved universitetet som skal avspeile at UiS har et tydelig fokus på innovasjon, entreprenørskap og samarbeid med arbeidslivet. Du vil jobbe tett med kollegaer i INA og i Forskningsavdelingen som også arbeider med ekstern finansiering.

Det vil være en fordel hvis du har en forskerbakgrunn og at du har erfaring med å skrive søknader om ekstern finansiering knyttet til forskning og innovasjon. Har du i tillegg erfaring fra næringslivet vil det bli vurdert som positivt. Stillingen er en administrativ stilling, men vi forventer at du har forståelse med forskningstilnærming når du skal jobbe tett med forskere og fagmiljøer ved UiS. Forskningsbasert innovasjon har stor oppmerksomhet ved universitetet, derfor vil erfaringer med prosesser som bidrar til innovasjon komme godt med.

Hovedoppgaver

 • Støtte forskere og eksterne partnere med å utvikle og delta i utforming av søknader knyttet til ekstern finansiering spesielt EU og Forskningsrådet.
 • Holde god oversikt over relevante utlysninger for de fagmiljøer du jobber med
 • Veilede forskere og fagmiljøer med å identifisere de ulike støttefunksjoner de trenger for å kunne skrive gode søknader
 • Delta i relevante arenaer hvor aktører fra arbeidslivet og forskere møtes
 • Bidra til å utvikle langsiktige søknadsstrategier med offentlig sektor, næringslivet og fagmiljøer ved UiS
 • Bistå i oppfølging av strategien knyttet til innovasjon

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning, minimum masternivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant erfaring
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har erfaring fra EU programmer eller andre store offentlige forskningsfinansieringskilder
 • har erfaringer i å skrive søknader til anskaffelse av ekstern finansieringer
 • er utadvendt og fleksibel, service- og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, du får folk med deg til å samarbeide mot et felles mål
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, kode 1434, kr 650.000 – 700.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning og/eller innplassering som seniorrådgiver vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Kaja Lillelien, tlf: 51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS