LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Senior HR-rådgiver

Søknadsfrist: 09.08.2022

Veterinærinstitutt

Det norske Veterinærinstitutt er et forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nåes gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Vil DU bli med å videreutvikle HR arbeidet hos oss?

HR hos oss innebefatter både et strategisk og operativt perspektiv og ansvar.

Vi er organisatorisk plassert i stab til adm. direktør og har tett dialog og samhandling med henne. Du vil bli en del av en stab på 4 og rapportere til HR-sjef.

For å imøtekomme stadig nye krav og høyere forventninger fra samfunnet må også Veterinærinstituttet være i kontinuerlig utvikling og endring. HR skal aktivt delta og bidra til at utvikling- og endringsarbeidet gjennomføres klokt og med god involvering fra ansatte. Adm. direktørs slagord "det handler alltid om menneskene" skal konkret oppleves i vår hverdagsledelse så vel som i overordnet strategi for Veterinærinstituttet.

HR skal både initiere, lede og/eller legge til rette for gode prosesser for utvikling og oppfølging av både mennesker og prosesser. Vi trenger nå å styrke vår HR stab med en senior rådgiver som vil bidra til at vi lykkes i vårt HR arbeide.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som senior HR-rådgiver hos oss vil din hverdag være variert

  • profesjonell, operativ medarbeideroppfølging (administrativt) - som alltid vil være selve grunnmuren i HR arbeide
  • oppfølging og ivaretakelse av gjeldende lover og avtaleverk innen HR-området i offentlig sektor
  • bistå og veilede ledere i deres forvaltning av arbeidsgiveransvaret, herunder også bistand inn i ulike team (seksjoner)
  • bidra inn i ulike prosesser og tiltak knyttet til vårt kompetansekonsept; deriblant rekruttering
  • aktivt bidragende (og gjerne initiativtaker) til videreutvikling av prosesser og rutiner på HR-området
  • aktivt bidragende inn i de prosjekter som iverksettes (f.eks. personvernarbeide, livsfasepolitikk, lønnspolitikk, medarbeiderundersøkelse, mm.)

For å lykkes i arbeidet må du opparbeide deg kunnskap og kjennskap til Veterinærinstituttets kjerneområder, forretningsprosesser og kultur, i tillegg til overordnet strategi. Du må ha interesse for lederfaget i tillegg til ditt eget fag "HR".

Kvalifikasjoner

Vår nye kollega har solid erfaring fra HR fagfeltet og gjerne fra statlig virksomhet.

Du har relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå samtidig som du har solid erfaring og kunnskap fra lignende stillinger. Vi ser det som en stor fordel at du er godt kjent med offentlig forvaltning og regelverk.

Erfaring med strategisk HR er også en fordel.

Sertifisering og kunnskap innen test verktøy ifm. rekrutteringsprosesser er en fordel - vi bruker Aons testbatteri. Kjennskap til elektronisk rekrutteringsverktøy er også en en fordel - vi bruker WebCruiter i våre prosesser.

God forståelse og formidlingsevne på norsk og engelsk er påkrevet.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er; løsnings- og utviklingsorientert med en positiv innstilling, en god lagspiller som samarbeider godt. Du inkluderer og deler egen kunnskap og erfaring samtidig som du er nysgjerrig på andres kompetanse. Du arbeider systematisk og planmessig og er dyktig til å lede deg selv og foreta smarte prioriteringer i hverdagen. Pålitelighet og integritet er "et must" i denne tillitsfulle stillingen.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

En viktig rolle i et faglig kompetent HR miljø.

HR-faget anses som verdifullt på Veterinærinstituttet og dette gjør at vi, med stolthet, kan utøve vårt fag i godt samspill med andre i virksomheten. Vi har et stort fokus på videreutvikling av alle HR prosesser og du får en aktiv rolle i dette. Vi tilbyr deg å bli med på vår utviklingsreise, rett og slett.

Vår HR-stab har en vennlig og åpen kultur, vi deler kunnskap og vi diskuterer mye og lærer av hverandre. Staben ledes tillitsbasert, med delegert ansvar og myndighet og med et positivt menneskesyn.

Vi har alle høye forventninger til oss selv både innen kvalitet i leveranser og til en samarbeidende stil med høy grad av tillit.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver i stillingskode 1364.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad.

Søknad, CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter lastes opp elektronisk i WebCruiter.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen før du evnt. søker, er du velkommen til å kontakte HR-sjef Kristin Günther via SMS til 928 23414. Hun er tilgjengelig i hele sommer, så fint du sender en SMS slik at hun kan ringe tilbake. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste og dersom du ønsker å unntas fra denne må dette begrunnes i søknaden.

Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil bli varslet hvis ditt ønske om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4541039628

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS