LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Fakultetsrådgiver FoUI / Phd-koordinator - SN Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 31.01.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det ledig fast 100 % stilling som fakultetsrådgiver for FoUI / PhD-koordinator med snarlig tiltredelse.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. campus Drammen. Noe reisevirksomhet til øvrige campus må påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Administrative oppgaver i forbindelse med rekruttering, ansettelse av stipendiater og opptak av PhD-kandidater
 • Oppfølging av PhD-kandidater (studieveiledning, utenlandsopphold, årlige evalueringer og midtveisevalueringer)
 • Administrasjon i forbindelse med gjennomføring av aktuelle FoUI-seminarer og doktorgradsemner
 • Organisere planlegging og gjennomføring av disputas (innlevering av avhandling, opprettelse av bedømmelseskomite, bestillinger, arrangering av disputas og annet etterarbeid)
 • Saksbehandling og sekretariat for programutvalget for PhD-utdanningen
 • Sekretær for fakultetets arbeid med videreutvikling av PhD-utdanningen
 • Forskningsadministrativ støtte (prosjektadministrasjon og støtte til forskergrupper)
 • Være fakultetets administrative bindeledd til USNs sentrale avdelinger i forbindelse med PhD-utdanning og forskning (forskningsavdeling, økonomi, personal og bibliotek)
 • Oppdatere og vedlikeholde fakultetets nettsider knyttet til FoUI-virksomheten (PhD-program, forskning og forskergrupper).
 • Koordinere arbeidet med studiekvalitet og rapportering knyttet til PhD-utdanningen og deltakelse i aktuelle forum
 • Følge opp høringer som omhandler FoUI-området
 • Lederstøtte og andre løpende oppgaver knyttet til PhD-utdanningen og forskningsadministrasjon

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå innen «business administration» - eller annet samfunnsvitenskapelig fagområde
 • Erfaring fra forsknings- og/eller studieadministrasjon
 • Kjennskap til studieadministrative systemer, lover og regler for UH-sektoren
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å oppnå resultater
 • Gode IT-kunnskaper. Ønskelig med kjennskap til sak-/arkivsystemet Public 360 og Felles studenssystem (FS)

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (kode 1434): LT 55 – 67 / 488 000 – 605 500 eller seniorrådgiver (kode 1364): LT 60 - 75 / 532 300 – 704 900.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Lone Mette Solberg, epost/tlf: [email protected] / 31 00 87 58

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS