Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Vikariat som rådgiver - Seksjon for internasjonalisering

Søknadsfrist: 01.04.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Seksjon for internasjonalisering er det ledig et Vikariat som rådgiver

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er det i perioden 01.07.2020 - 01.07.2021 ledig et 100 % vikariat som rådgiver.

Stillingen er knyttet til Seksjon for internasjonalisering. Nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er campus Porsgrunn. Ivaretakelse av oppgaver som går på tvers av USNs åtte campus og noe reise mellom campusene må påregnes. Noe reisevirksomhet i inn- og utland forøvrig må også påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Under stillingen ligger oppgaver innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde; internasjonalisering av studier, mobilisering til deltakelse i programmer for ekstern finansiering og forvaltning av USNs deltakelse i Erasmus+ mobilitetsprogram er blant de viktigste oppgavene:

 • Støtte til fakultetene i utviklingsarbeidet i utvikling av internasjonalisering på studieprogramsnivå.
 • Markedsføring av studie/praksismobilitet i utlandet for USNs studenter, motivering og veiledning av studenter, utvikling og vedlikehold av informasjon om utvekslingsopphold på universitetets websider og gjennom sosiale medier. Behandling av søknader om utveksling og oppfølging av studentene før, under og etter utenlandsoppholdet.
 • Internasjonalt nettverksarbeid, markedsføring av universitetets engelskspråklige utvekslingstilbud og generell oppfølging av universitetets internasjonale samarbeidspartnere.
 • Oppfølging av søknader om utveksling til USN fra studenter ved universitetets internasjonale partnere, organisering av mottak og orientering i samarbeid med fagmiljøer og administrasjon.
 • Bistand til fagmiljøene i utforming av søknader om midler til mobilitet og internasjonale prosjekter, forvaltning av USNs deltakelse i Erasmus+ mobilitetsprogram, samt annet arbeid knyttet til internasjonaliseringsvirksomheten kan bli pålagt.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå
 • realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • internasjonal erfaring i forbindelse med arbeid eller utdanning
 • relevant saksbehandlererfaring
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, språkkunnskaper utover norsk/engelsk vil bli vektlagt
 • erfaring fra internasjonaliseringsarbeid fra utdanningssektoren vil bli vektlagt
 • erfaring fra arbeid med digitale søknads- og rapporteringssystemer kan være en fordel

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • evne til å arbeide selvstendig og resultatorientert
 • evne til å arbeide nøyaktig, systematisk og strukturert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet og sørvisinnstilthet
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som rådgiver (stillingskode 1434) lønnes fra kr 488 000 – 605 500 per år. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef for internasjonalisering Heidi Tovsrud Knutsen, tlf. 400 46 917

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen