Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjektcontrollere - Økonomiavdelingen

Søknadsfrist: 10.08.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Økonomiavdelingen blir det ledig 2-3 stillinger

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det ledig 2 - 3 faste stillinger som prosjektcontrollere i Økonomiavdelingen. Arbeidssted er campus Vestfold, Drammen eller Porsgrunn, men øvrige campus kan vurderes etter ønske og avtale.

Vi ser etter nye medarbeidere til vår økonomiavdeling og kan tilby spennende utfordringer ved Norges nyeste universitet. USN er et flercampusuniversitet fordelt på åtte campus i regionen Buskerud, Telemark og Vestfold. Ved siden av en mangfoldig studieportefølje er USN en betydelig aktør som partner og leverandør innen forsknings- og utviklingssamarbeid i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Som prosjektcontroller skal du tilføre prosjekter og prosjektporteføljer god økonomisk kompetanse, oversikt og struktur på de økonomiske forhold og relasjoner.

Økonomiavdelingen består i dag av en økonomistab, en regnskapsseksjon, innkjøp og en seksjon for økonomitjenester. Stillingene inngår i team for Prosjektstøtte (PSØ) ved Seksjon for økonomitjenester, med forbehold om organisasjonsendringer.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Bidra til at institusjons- og fakultetsledelse har god kontroll og oversikt over økonomien i den samlede prosjektporteføljen, herunder tilsvarende for den enkelte prosjektansvarlige og –leder
 • Være en støttespiller og rådgiver i forhold til styring og beslutninger i den eksternfinansierte virksomheten, det vil si både på portefølje og prosjektnivå
 • Ivareta kvalitet i prosjektregnskaper, prognoser og budsjett
 • Ansvar for rapportering og analyser knyttet til prosjektøkonomi
 • Følge opp prosjektøkonomien ved bruk av universitetets prosjektverktøy og webløsninger (UBW)
 • Pådriver for utvikling, herunder ta i bruk digitale løsninger, for å sikre effektive rutiner og prosesser innenfor prosjektøkonomi
 • Utredningsoppgaver innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder
 • Driftsoppgaver innenfor økonomi- og regnskapsområdet

Kvalifikasjoner

 • Økonom med god regnskapsforståelse og erfaring med budsjett- og analysearbeid
 • Høyere utdanning innen revisjon, økonomi og administrasjon, fortrinnsvis på masternivå. Teknologi og digitale emner kan gjerne inngå i fagkretsen
 • Ønskelig med arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant saksbehandlererfaring
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper, ønskelig med erfaring eller kjennskap til UBW økonomisystemer

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig, drive prosesser og arbeide i team
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Kursing i økonomistyring av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter (NFR og EU)

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 532 300 – 605 500 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS