LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Ph.d.-koordinator / rådgiver - Seksjon for forskning og innovasjon

Søknadsfrist: 11.12.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Seksjon for forskning og innovasjon er det ledige stillinger som Ph.d.-koordinator/rådgiver

Om stillingen

Ved Seksjon for forskning og innovasjon er det ledig to 100 % stillinger som ph.d.-koordinator/rådgiver. En stilling er fast og en er midlertidig for en periode på ett år, med mulighet for forlengelse.

Vi søker medarbeidere som vil jobbe tett på forskerutdanningene i USN med mange varierte oppgaver, som har gjennomføringsevne og blikk for både det store bildet og for detaljene i prosessene. 

Universitet i Sørøst-Norge er et regionalt forankret, men internasjonalt anerkjent universitet med campus i mange attraktive byer og tettsteder. Stillingene vil i hovedsak tilknyttes campus Vestfold, og det må påregnes noe reising til andre studiesteder ved USN, som campus Kongsberg. Nærmeste overordnede er seksjonssjef Silje Nordby Skøien.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Bidra i utviklingen av ph.d-programmene i USN.

 • Sekretær for ph.d.-utvalg.
 • Løpende administrative oppgaver, blant annet i forbindelse med ansettelse i stipendiatstilling og opptak til ph.d.-program.
 • Studieveiledning, oppfølging av utenlandsopphold og midtveisevalueringer, veiledning om regelverk og krav til doktorgradsarbeidet og avhandlingen.
 • Studieadministrative oppgaver i tilknytning til ph.d.-programmet, herunder bruk av det studieadministrative systemet FS og arkiv- og saksbehandlingssystemet Public360.
 • Administrativt ansvar for midtveisevalueringer, prøveforelesninger og disputas
 • Utviklingsoppgaver knyttet til forskerutdanning og forskningsadministrasjon
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen. Ph.d.-koordinatorene på alle fakultetene i USN har nylig blitt flyttet fra fakultetsadministrasjonen til den sentrale administrasjonen, og blitt en del av en større faggruppe.

Stillingen innebærer også løpende administrative oppgaver og saksbehandling, utredningsoppgaver og det kan bli aktuelt å delta i utviklingsprosjekter ved behov og kapasitet.

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå. Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Det forutsettes relevant administrativ erfaring, god forståelse for universitetets virksomhet og genuin interesse for forskning og høyere utdanning.
 • Erfaring fra selvstendig arbeid og stor bredde i oppgavene.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Oppdatert digital kompetanse

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Analytisk og strategisk tilnærming.
 • Høyt initiativnivå og god gjennomføringsevne.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes fra kr 557 100 – 692 400 (ltr 57-70) per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Silje Nordby Skøien, epost/tlf: sskoi@usn.no /970 64 907

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Cathrine Haugen Fagerli, epost: cathrine.h.fagerli@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS