LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Nestleder / rådgiver - eksamen (Avdeling for utdanning og studiekvalitet)

Søknadsfrist: 19.03.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved avdeling for utdanning og studiekvalitet er det ledig fast stilling som Nestleder / rådgiver - eksamen

Om stillingen

Ved Seksjon for eksamen er det fra 01.03.2021 ledig fast stilling som nestleder. Nestleder vil bli tillagt egne oppgaver med oppfølgingsansvar og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er ved en av USNs studiesteder og fastsettes etter avtale. Nestleder er stedfortreder for seksjonssjef.

Om seksjon for eksamenSeksjonen er en av fire seksjoner under avdeling for utdanning og studiekvalitet, og har 28 eksamensmedarbeidere fordelt på syv campuser. USNs seksjon for eksamen er organisert som en fellestjeneste, og har ansvaret for administrasjon og gjennomføring av eksamensavviklingene for de fire fakultetene.

Seksjon for eksamen har følgende hovedoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av eksamensavviklinger for USN
 • Saksbehandling knyttet til eksamensgjennomføring og sensur
 • Etablere, videreutvikle og ivareta god regelverksforståelse
 • Opplæring og systemforvaltning av eksamenssystemet WISEflow som brukes til digital eksamensavvikling
 • Utvikle og etablere gode arbeidsprosesser og -flytBidra med rapportering og styringsdata til program-, fakultet- og institusjonsledelse

Seksjonens arbeidsområder innebærer utstrakt kontakt, kommunikasjon og samarbeid med studenter, fakulteter, sensorer og eksamensvakter

Aktuelle arbeidsoppgaver

Vi søker en entusiastisk og selvstendig medarbeider som sammen med seksjonssjef skal bidra til utvikling og ledelse av seksjonen. Vi er på jakt etter en person som er faglig sterk, analytisk, systematisk og initiativrik. Høyere utdanning er i stadig omstilling. Det stilles nye krav til både kompetanse og støtte i administrative tjenester, og vi søker en nestleder/stedfortreder som kan bidra til å videreutvikle seksjonen i tråd med institusjonens ambisjoner.

 • Støtte seksjonsleder i utviklingsarbeid knyttet til både tjenester, opplæring og organisering.
 • Oppgaver knyttet til løpende drift må påregnes.
 • Løpende omstillingsarbeid kan få innvirkning på administrative funksjoner og oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå.
 • Relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om formell utdanning.
 • Relevant administrativ erfaring.
 • Relevant saksbehandlererfaring.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Erfaring med prosessledelse.
 • Evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • God kjennskap til universitets og høgskolesektoren.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering, gjennomføringsevne og serviceinnstilling.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Juridisk kompetanse kan være en fordel.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 507 400 – 630 500 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Karen Margrethe Kobro Drangevåg. Tlf: 31008546 – 91888438

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS