LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver (studieadministrasjon) - Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Søknadsfrist: 25.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Institutt for arktisk og marin biologi

Om stillingen

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som rådgiver innen studieadministrasjon. Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB).

AMB samler 5 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, NINA, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 56 faste vitenskapelig ansatte, 12 administrative og 25 ansatte i tekniske stillinger, samt 50 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Arbeidssted er ved UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsområde vil være knyttet til instituttets studieadministrasjon, med daglig drift av studieprogrammer i biologi. Instituttadministrasjonen ved AMB består av tre rådgivere, kontorsjef og instituttleder, og er del av et større samarbeidende administrativt fagfelleskap på fakultetet og på universitetet for øvrig.

Viktige arbeidsoppgaver vil være generell studieforvaltning, som blant annet innebærer eksamensarbeid, undervisningsplanlegging, tilrettelegging for evaluering av studieprogram og emner, samt studieveiledning.

Instituttadministrasjonen deltar aktivt og i tett samarbeid med våre vitenskapelig ansatte og studieprogramledere med utvikling og studiekvalitet knyttet til utdanningsfeltet. Utviklingsoppgaver er derfor en viktig del av arbeidet. Universitetssektoren er også i konstant endring, og dermed kan også arbeidsoppgavene til stillingen endres over tid. Derfor krever arbeidsoppgavene en aktiv, selvstendig og utadrettet arbeidsform med mye studentkontakt og kontakt med faglig personale.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk
 • God beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig

Det er fordelaktig med:

 • Naturvitenskapelige fagbakgrunn
 • Relevant administrativ erfaring

Personen vi søker må kunne arbeide selvstendig og effektivt, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS