LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver - Institutt for samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 01.10.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

 

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Har du lyst på en spennende og variert jobb innen personaladministrasjon?

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig et 100% engasjement som rådgiver for snarlig tiltredelse med varighet ut 2026. Arbeidsstedet er i Tromsø. 

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, Arktisk helseforskning og Arbeidshelse i Nord. Instituttet rommer også fire eksternt finansierte nasjonale sentre, tre kjernefasiliteter og fire befolkningsundersøkelser. ISM har i overkant av 200 ansatte. Stillingen vil inngå i instituttets administrative stab. 

Stillingen vil ha et spesielt ansvar inn i to av ISM sine befolkningsundersøkelser - SAMINOR 3 og Tromsø 8. SAMINOR er en befolkningsbasert helse- og levekårsundersøkelse blant den samiske og kvenske delen av befolkningen. Fra oktober 2023 starter datainnsamlingen i Saminor 3 opp, der man skal besøke 50 kommuner i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Tromsøundersøkelsen er en etablert helseundersøkelse som startet i 1974 på bakgrunn av den høye dødligheten av hjerte- og karsykdommer i Nord-Norge. Helsedata fra mer enn 40 000 tromsøværinger gir oss unik kunnskap om helse og sykdom i befolkningen. Den 8. Tromsøundersøkelsen (Tromsø 8) starter opp i 2025. 

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsoppgavene vil blant annet innebære: 

 • Saksbehandling, bemanningsplanlegging, rekruttering og oppfølging av ansettelseskontrakter og personell i datainnsamlingsfasen av befolkningsundersøkeler 
 • Bistå ved mottak av nyansatte 
 • Turnusplanlegging og - oppfølging 
 • Godkjenning av bilag 
 • HMS-ansvar - melding av skade, prosedyrer og lignende 
 • Øvrige personaladministrative oppgaver 

Stillingsinnehaver må være forberedt på å ivareta andre oppgaver ved behov. Nærmeste overordnede er kontorsjef på ISM. 

Høres dette spennende ut? 

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kontorsjef Åshild Tempel: 

eller seniorrådgiver Trine Andreassen: 

Kvalifikasjoner

Vi leter etter deg som har høyere utdannig på minimum bachelornivå der fag innen personal/prosjektadministrasjon, organisasjonsfag eller helsefaglige fag/utdanning vil være relevant. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Kjennskap til turnusarbeid og erfaring fra personaladministrativt arbeid og HMS-arbeid anses som en fordel. Dette gjelder også kjennskap til lovverket rundt tilsettingsvilkår i staten, universistetssystemet og aktuelle administrative verktøy som ePhorte og DFØ (SAP). 

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. For å lykkes i stillingen må du kunne arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner, serviceinnstilling og evne til fleksibilitet. Arbeid i store, komplekse prosjekt krever at du mester at arbeidsoppgavene innebærer perioder med uforutsigbarhet og høyt arbeidstempo. 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Stor organisasjon med mange spennende muligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden, bedriftsidrettslag og fortrinn til barnehageplasser
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. I tillegg til det UiT sparer til pensjon, trekkes det 2 % pliktig innskudd fra bruttolønn til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS