LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver innen studieadministrasjon - Norges fiskerihøgskole

Søknadsfrist: 05.08.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. 

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.

Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Norges fiskerihøgskole

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en fast stilling som rådgiver innen studieadministrasjon. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole (NFH). 

Norges fiskerihøgskole (NFH) har omlag 140 ansatte fordelt på vitenskapelige- og teknisk/administrative stillinger. Forskningsaktiviteten er samlet rundt to hovedtema: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning innen: marin ressursforvaltning, ressursøkonomi, fiskerihistorie, marin bedriftsledelse og organisasjon, fiskehelse, marine næringsmidler og marin bioprospektering. Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

Vi søker deg som er serviceinnstilt, løsningsorientert og strukturert og som har et engasjement for studentene. Som studierådgiver vil du være med på å videreutvikle vår erfaringsbaserte master i Ocean Leadership og bidra spesielt inn i faggruppe utdanning med koordinering og gjennomføring av rekrutteringsarbeidet ved fakultetet. 

I som rådgiver vil du jobbe med oppgaver knyttet til studiekvalitet, koordinering, utvikling og kommunikasjon. Du vil være en viktig del av vårt administrasjonsteam og samarbeide tett med den faglige staben. I tillegg vil du være en del av faggruppen Utdanning ved fakultetet.

Vår nye mastergrad i Ocean Leadership er et spennende samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og Det juridiske fakultet. Programmet er rettet mot nasjonale og internasjonale studenter som allerede jobber i ledende stillinger innen maritime/marin sektorer og som har betydelig ledererfaring.

I tillegg til å ha hovedansvaret for det studieadministrative og faglige opplegget til programmet, vil du også være en del av et bredere studieadministrativt team ved instituttet. Dette teamet har ansvaret for administrasjonen av alle våre programmer, og det kan forventes at oppgavene kan variere og inkludere arbeid innen andre studieprogram etter behov.

Vår instituttadministrasjon er aktivt involvert i flere utviklingsprosjekter knyttet til utdanningsfeltet, og du vil ha muligheten til å delta i disse prosjektene. Utviklingsoppgaver vil derfor være en naturlig del av stillingen din.

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant høyere utdanning på masternivå. 

Norsk eller skandinavisk flytende, og flytende i engelsk muntlig og skriftlig. 

Videre kreves det noe relevant administrativ erfaring. 

Det vil være en fordel å ha erfaring fra studieadministrativt arbeid, tverrfaglig samarbeid og kjennskap til universitetslektoren. 

Til stillingen har det ligget hovedansvar inne kommunikasjon, out-reach og sosiale medier, så det vil bli sett på som en fordel med interesse for dette og noe erfaring fra feltet. 

Du må kunne arbeide selvstendig og effektivt, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer 
  • Fleksibel arbeidstid 
  • Trening i arbeidstiden 
  • Gode pensjons- og velferdsordninger 

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS