Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver innen åpen vitenskap (open science)

Søknadsfrist: 30.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er Norges fremste universitet innen arktisk forskning – i skjæringspunktet mellom nordområdenes muligheter og den grenseløse vitenskapen. Vi befinner oss i en region med rike naturressurser, arktisk nærhet, flerkulturelle samfunn, spredt bosetting og tunge eksportnæringer; i en verden der forskning og utdanning internasjonaliseres i stadig større utstrekning.

Ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU) er det ledig stilling knyttet til Faggruppe for forskning og innovasjon. SEFU er en del av UiTs fellesadministrasjon. Faggruppen har 11 tilsatte med administrative oppgaver inne ulike områder av forskning, prosjektutvikling, karriere og innovasjon. Arbeidssted vil være Tromsø.

Vår nye medarbeider vil støtte UiTs forskere og ledelse i oppgaver innen åpen vitenskap.

Arbeidsoppgaver

 • institusjonsansvarlig for det nasjonale systemet for forskningsinformasjon (Cristin)
 • delta i nasjonale fora
 • analysearbeid relatert til åpen vitenskap, herunder bibliometriske analyser
 • utvikling og oppfølging av tjenester, kompetanse og strategier knyttet til åpen vitenskap
 • foreta generell saksbehandling, utredninger og analyser av strategisk art som er innenfor seksjonens ansvarsområde
 • lederstøtte

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • ha utdanning på minimum mastergradsnivå
 • evne og ha lyst til å utvikle tjenestene og kompetansen innen åpen forskning
 • forståelse for forskningens betydning for samfunnsutvikling
 • kommunisere godt både muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk

Det er en fordel om du har en eller flere av følgende kompetanser:

 • erfaring fra UH-sektoren
 • erfaring med det nasjonale systemet for forskningsdokumentasjon
 • relevant administrativ erfaring

Den som tilsettes vil få varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre. Vi vil legge spesielt vekt på personlige egenskaper og relevant erfaring som gjør søkeren egent til stillingen.

Vi tilbyr

 • fast stilling aktivt og stimulerende miljø
 • lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer ei god tjenestepensjonsordning.
 • et kunnskapsorientert miljø med mange spennende prosjekt

Stillinen lønnes etter statens regulativ kode 1434, avhengig kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester (søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester)

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS