LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Grafisk designer - Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Søknadsfrist: 28.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av visuelle konsepter og profiler.
 • Illustrasjoner, infografikk og bildebehandling.
 • Grafisk produksjon for trykte og digitale flater.
 • Sikre at merkevare og profil representeres helhetlig på tvers av kanaler.
 • Kommunikasjonsfaglig rådgiving og kundeoppfølging.
 • Øvrige oppgaver i tråd med faggruppens og seksjonens målsettinger og leveranse.

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet søker en grafisk designer til faggruppen Grafiske tjenester.

Hos oss får du muligheten til å jobbe med varierte prosjekter innen visualisering, kommunikasjon og profilering. Faggruppen leverer tjenester til hele UiT, vi jobber tett med forskere, forskningssentre, muséer og kommunikasjonsenheter tilknyttet UiT. Faggruppen har ansvar for forvaltning og vedlikehold av UiTs profil. Vi er ti designere, inkludert faggruppeleder og to lærlinger, i tillegg til trykkeri i Tromsø og Alta med tre ansatte.

Du vil være med på videreutvikling av faggruppen, og delta i tverrfaglige arbeidsgrupper og prosjekter. En viktig del av jobben er oppsøkende aktivitet, samt presentere og fronte faggruppen. Du har en god forståelse for hva som skal til for å skape god kommunikasjon på digitale og trykte flater.

Vi gir gode muligheter faglig utvikling.

Arbeidssted er Tromsø.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

eller:

 • seksjonssjef Kjetil Undseth, telefon: 77 62 32 51 / 415 07 473, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen fagområdet.
 • Minimum 12 måneders relevant arbeidserfaring og en sterk portfolio.
 • God kompetanse med designverktøy, adobepakken.
 • Erfaring med produksjon av design for trykte og digitale flater.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert og liker å holde deg oppdatert.
 • Humørfylt og løsningsorientert lagspiller.
 • Nøyaktig, grundig og har øye for detaljer.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Portfolio
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS