LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Brann- og HMS-rådgiver - Avdeling for bygg og eiendom

Søknadsfrist: 21.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

UiT - Norges arktiske universitet søker deg som vil være vår ressursperson innen brannfaget og ha ansvar for Avdeling for bygg og eiendoms overordnede HMS-arbeid

Brann- og HMS-rådgiver skal ha nødvendig tverrfaglig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene. Kompetansen skal omfatte kunnskap om HMS-arbeid, bygningsdeler, branntekniske installasjoner og utstyr i byggverk samt branntekniske krav til oppgradering.

Avdeling for bygg og eiendom skal ivareta strategisk og offensivt eierskap for bygg og infrastruktur ved UiT på en måte som best mulig legger til rette for institusjonens kjernevirksomhet. Avdelingen skal sørge for strategier, planer og rammer for en bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiTs eiendommer og uterom. Universitetet har et mangfold av bygninger, fordelt på flere campus, og en viktig oppgave er å tilpasse disse til endrede utdannings- og samarbeidsformer og se til at myndighetskrav og retningslinjer oppfylles.

Arbeidssted er UiT i Tromsø, og du må regne med noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Ansvar og rolle som brannrådgiver:

Som brannrådgiver hos oss skal du bidra med faglig kompetanse i UiT sine byggverk spesielt knyttet til brannteknisk infrastruktur, ha ansvar for at eierens systematiske brannsikkerhetsarbeid ivaretas, planlegge og sette i verk forebyggende tiltak, delta i brannforebyggende informasjonsarbeid, rådgivning i nybygg- og rehabiliterings-/ombyggingsprosjekter samt ivareta rollen som eiers overordnede brannvernleder.

Ansvar og rolle som HMS-rådgiver:Som HMS-rådgiver hos oss skal du bistå med råd og veiledning for å sikre at avdelingens HMS-arbeid og HMS-systemer er iht. alltid gjeldende regelverk. Arbeidet skal bidra til både å forutse og begrense effekten av uønskede hendelser som kan føre til skader på mennesker og miljø.

Ønsker du å bygge videre på din fagkompetanse gir vi deg mulighet til det. Arbeidsoppgavene vil kunne justeres.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

eller

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Du innehar relevant master- eller bachelorgrad eller erfaring fra arbeid med brannvern, HMS-arbeid, tverrfaglig prosjektledelse innen brann- eller byggeteknikk.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du må kunne vise til referanseprosjekter som omfatter områder tillagt stillingen
 • God kunnskap om og forståelse av gjeldene forskriftskrav
 • Du må kunne håndtere flere prosesser samtidig
 • God framstillingsevne på norsk både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du er god på kommunikasjon og samarbeid
 • Du er serviceinnstilt
 • Du har gjennomføringsevne
 • Gode IT-kunnskaper
 • Du er initiativrik, engasjert og løsningsorientert
 • Førerkort kl B

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Fleksibel abeidstid
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som brann- og HMS-rådgiver er plassert i statens regulativ 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS