Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver med arbeidsfelt organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 18.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for organisasjon og økonomi, Seksjon for personal og organisasjon, søker dyktige medarbeidere til 1-2 stillinger som rådgiver/seniorrådgiver innenfor arbeidsområdet organisasjonsutvikling. Stillingene er organisatorisk plassert i seksjonens stab og er del av det faglig miljøet for organisasjonsutvikling ved UiT.

Arbeidssted kan være Tromsø, Alta, Narvik eller Harstad.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert og teamorientert medarbeider som ønsker å bidra innenfor følgende arbeidsoppgaver:

 • organisasjonsutvikling
 • kontinuerlig forbedring
 • digitalisering

Du vil:

 • bidra i omstillingsprosesser gjennom å tilrettelegge og koordinere arbeidet.
 • utrede og saksbehandle for å arbeide fram kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for beslutninger ved institusjonen
 • identifisere utviklingsområder
 • bidra til samarbeid og kunnskapsdeling

Nødvendige kvalifikasjoner

For å lykkes i stillingen må du ha:

 • høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor fagområdene organisasjon og ledelse
 • relevant erfaring fra arbeidsområdene
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

For en av stillingene vil vi særlig vektlegge kjennskap til metoder kjent fra lean og/eller design thinking.

Den som tilsettes må ha evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker at du har erfaring fra større virksomheter og noe kjennskap til offentlig virksomhet. Ledererfaring og erfaring fra veiledning og rådgivning vil også være en fordel i denne stillingen.

Personlige egenskaper

Vi arbeider innenfor rammen av omstilling og kontinuerlig forbedring. Stillingen innebærer utstrakt samhandling med både egen seksjon og andre deler av organisasjonen. Vi legger stor vekt på personlige egenskaper og egnethet.

Vi ser derfor etter en person som trives i et aktivt miljø, er løsningsorientert og har gjennomføringsevne i arbeidet. Vi legger vekt på at du levere kvalitet i arbeidet og er påregnelig i arbeidet. Vi har digitalisering høyt på agendaen så du må forstå og ha interesse for hvordan teknologi kan tas i bruk på fagområdet. Vi er opptatt av å ha med oss gode lagspillere i vårt team, og du har en involverende stil samtidig som du er tydelig og klar. Vi ønsker også at du har erfaring fra å gjennomføre endringsprosesser og liker skriftlig arbeidsform.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og viktig organisasjon for landsdelen vår
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og velferdsordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver ut fra kvalifikasjoner.

Fra bruttolønnen trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Slik søker du på stillingen

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift attester
 • referanser med kontaktinformasjon

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen