LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver i Seksjon for regnskap

Søknadsfrist: 08.06.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for organisasjon og økonomi

Om stillingen

Vi ønsker deg som har interesse for å jobbe med regnskap i større organisasjoner.

Avdeling for organisasjon og økonomi er en av fire avdelinger i UiTs felles administrasjon. Seksjon for regnskap (SREG) har 18 ansatte fordelt på 2 faggrupper. Regnskapsseksjonens oppgaver er å drive effektiv regnskapsføring og rapportering samt sørge for forvaltning og brukerstøtte innen avdelingens fagområder. Vi har fokus på å utvikle beste praksis, og tilrettelegge for effektiv og hensiktsmessig økonomiforvaltning. Arbeidet støtter opp om primæraktiviteten ved fakultetene, instituttene og fagmiljøene. Fra 01.01.2022 er UiT kunde av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), med felles løsning utviklet av universitetssamarbeidet BOTT (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø)

I Seksjon for regnskap er det ledig en 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er en av 18 stillinger i regnskapsseksjonen.

Arbeidsoppgaver

I stillingen vil du jobbe med det overordnete regnskapet til UiT og med rapportering til eksterne og interne.

Sentralt i dette arbeidet er:

 • Avstemminger
 • Rapportering internt og eksternt
 • Kontrollarbeid
 • Anleggsverdiregnskap
 • Inngående og utgående faktura
 • Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og utvikling/implementering av effektiviseringstiltak og øvrige tiltak som bidrar til økt digitalisering
 • Som arbeidsoppgave inngår også arbeid med effektivisering og forbedring av prosesser i tilknytning til Unit4 ERP – økonomisystem og øvrige prosesser innen universitetssamarbeidet BOTT.
  • Les mer om BOTT-samarbeid her.
 • Deltakelse i den videre utviklingen av Unit4 ERP i samarbeid med DFØ og BOTT

Arbeidsområdet og organisering kan endres, og andre oppgaver innenfor avdelingens arbeidsfelt kan etter behov legges til stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få ved å henvende deg til:

Torger Kyrrestad Strøm

eller Helene Wang Mortensen:

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du har utdanning på master-nivå innenfor relevante fagområder for stillingen, men relevant og lang erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.

 • Det er krav at du har bakgrunn fra økonomi- og regnskapsoppgaver
 • I tillegg legger vi vekt på at du har kjennskap til statlig økonomistyring
 • Vi ønsker at du har erfaring fra Unit4 ERP (tidligere UBW/Agresso) eller andre ERP-løsninger
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med opplæring og kunnskapsdeling
 • Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Om du er nyutdannet er det krav om relevant fagsammensetning

Du må ha god tallforståelse og analytiske evner, være nøyaktig og strukturert i oppgaveutførelsen.

Vi forventer at du kan tilegne deg kunnskaper i bruk av elektroniske verktøy og systemer

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du er selvstendig, god tallforståelse, er analytisk. har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt, har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Stillingen innebærer utstrakt samhandling med andre deler av organisasjonen og tidvis eksterne samarbeidspartnere. Det legges derfor vekt på å ha en profesjonell servicekultur og evne til å jobbe fleksibelt. Samtidig krever stillingen stor grad av selvstendighet og initiativ.

I vurderingen av søkerne legger vi vekt på at du er motivert og personlige egnet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstida
 • Hyggelige kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS