LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver innen studieadministrasjon

Søknadsfrist: 17.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag,Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er en enhet ved UiT Norges arktiske universitet. Enheten består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet, og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) er en del av administrasjonen, og består av 23 medarbeidere per i dag. Seksjonen har stor bredde i ansvar og oppgaver, og nå søker vi deg som vil bidra i et spennende miljø under utvikling.

Vi har en ledig 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen studieadministrasjon knyttet til Musikkonservatoriet og Kunstakademiet. Du vil få hovedansvaret for å koordinere drift og forvaltning av utdanningene våre. Vi ønsker oss en utviklingsorientert person som kan finne gode løsninger sammen med øvrige medarbeidere. Utdanningsområdet er organisert med faggruppeledelse. Den som tilsettes er aktuell som faggruppeleder for utdanning.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Du får jobbe med studieadministrative oppgaver, herunder

 • ha hovedansvar for planlegging og koordinering av opptak og eksamen.
 • lede seksjonens arbeid med studieadministrative systemer som FS, Wiseflow og EpN.
 • koordinere arbeid knyttet til utveksling og praksis
 • generell saksbehandling knyttet til studieforvaltning på alle nivå (inkludert phd)

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov i organisasjonen. Nærmeste overordnede er seksjonsleder i FUF ved UMAK.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • relevant erfaring fra saksbehandling/administrasjon fra offentlig forvaltning
 • det vil bli vektlagt at søker har erfaring med studieadministrative verktøy som f.eks. Felles studentsystem (FS), Wiseflow, ePhorte, Canvas og saksbehandlingssystemet ePhorte og Cristin.
 • ledererfaring er en fordel

Vi søker en person som

 • er sørvisinnstilt og fleksibel, strukturert og effektiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er positiv og engasjert
 • ønsker å jobbe med faggruppeledelse

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Spesielt godt kvalifiserte søkere kan blir vurdert for tilsetting i kode 1364 seniorrådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.,

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS