Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi

Søknadsfrist: 20.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi

Seksjon for organisasjon og økonomi

Om stillingen

Kunne du tenke deg en spennende stilling innen økonomi og eksternfinansiering?

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi. Stillingen er plassert ved Seksjon for organisasjon og økonomi, som er en enhet i fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har en voksende ekstern portefølje og ønsker å styrke tjenester og støttefunksjoner knyttet til eksternt finansiert virksomhet, og søker en person som har god økonomiforståelse, er endrings- og utviklingsorientert samt har gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver

Dette er en spennende stilling som skal være en del av fakultetets økonomiteam. Du vil spesielt ha oppgaver og ansvar knyttet til drift av eksternt finansierte prosjekter samt utvikling av felles systemer for håndtering av planlegging, oppfølging og rapportering. Finansieringskildene er blant annet Norges forskningsråd, EU samt andre offentlige og private kilder. Arbeidsoppgavene vil omfatte både drifts- og utviklingsoppgaver, økonomiske analyser samt veiledning/støtte til prosjektledere. Generell saksbehandling, utredninger og analyser av strategisk art som er innenfor seksjonens ansvarsområde vil også inngå i stillingen.

Andre arbeidsoppgaver er aktuelle, avhengig av kvalifikasjoner og interesser til den som blir ansatt. For rette vedkommende vil det være gode muligheter for personlig utvikling.

Kontakt

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Assisterende fakultetsdirektør og leder for Seksjon for organisasjon og økonomi, Christian Hansen, tlf. 77 64 69 63 / 45 23 02 20, e-post: [email protected] eller
  • Fakultetsdirektør Terje Aspen, tlf. 77 64 60 03 / 97 76 62 47, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomisk-administrative fag.

Vi søker en person med utpregede analytiske evner, god tallforståelse og gode Excel-kunnskaper. Du har god digital kompetanse og relevant administrativ erfaring. UiT benytter UBW økonomisystem og erfaring fra dette eller lignende systemer vil være en fordel. Du må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk/skandinavisk og engelsk da en stor del av jobben vil være å ha dialog med ansatte med ulik grad av økonomikompetanse. Godt humør og høy endringskapasitet er ingen ulempe.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Godt kvalifiserte kandidater kan bli ansatt som 1364 seniorrådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen