LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

DevOps software utvikler

Søknadsfrist: Løpende

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved seksjon for digital organisasjonsutvikling er det ledig et engasjement

Om stillingen

Ved Seksjon for Digital organisasjonsutvikling er det ledig et 2-årig engasjement i 100% stilling i perioden fra 01.08.23 til 31.07.25, med mulighet for forlengelse, som DevOps software utvikler for USNs deltakelse i den europeiske universitetsalliansen EDUC. Hovedarbeidssted ved en av universitetets campus etter avtale.

Seksjonen har fokus på utvikling knyttet til hvordan vi bruker USNs datasystemer. Spesielt viktig er gjenbruk av data og prosessoptimalisering i ulike kontekster.

USN er medlem av den europeiske universitetsalliansen European Digital UniverCity (EDUC) – et resultat av EUs European Universities Initiatives (EUI). EDUC strekker seg på tvers av 7 ulike land i Europa, og har som målsetting å skape et integrert europeisk universitet med transnasjonale campus. Ett av målene er å utvikle en digital campus som tilbyr både studier, plattformer for læring, administrative verktøy og opptak gjennom en og samme portal. Alliansesamarbeidet skal støtte opp om fysisk og virtuell mobilitet av studenter og ansatte, utvikling av felles læringsressurser, kompetanseheving av ansatte, forskningssamarbeid og spredning av informasjon.

EDUC arbeider nå med å designe og utvikle et felles digitalt læringsmiljø og digital campus. Du vil inngå som en viktig medarbeider i dette utviklingsarbeidet, i samarbeid med IT-utviklere ved de 7 andre universitetene ute i Europa. Stillingen har tilhørighet i USNs Avdeling for digital utvikling, informasjonsforvaltning og IT, ved Seksjon for digital organisasjonsutvikling, og rapporterer til seksjonssjef. Stillingen vil ha en tett dialog med institusjonell koordinator for EDUC-samarbeidet på USN, og med samarbeidsuniversitetene som har en lederrolle innenfor IT-utviklingen i alliansen.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Designe, implementere og videreutvikle applikasjoner og brukergrensesnitt
 • Bidra til design og implementasjon av EDUCs applikasjonsportal
 • Utarbeide og vedlikeholde funksjonelle og tekniske beskrivelser, og brukerbeskrivelser av løsninger som utvikles
 • Utarbeide og gjennomføre funksjonelle og tekniske testscenarioer

 Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master/bachelor-nivå innenfor fagfeltene dataingeniør, informatikk/informasjonsvitenskap, systems engineering eller lignende fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Vi ønsker at du har kompetanse innenfor noen av følgende områder

 • Kunnskap/erfaring fra backend utvikling ved bruk av open-source programvare
 • Kunnskap/erfaring fra et eller flere av følgende:
  • PHP
  • Java
  • Python
  • JavaScript, og biblioteker og rammeverk som React og VUE
  • HTML/CSS
  • Rammeverk innenfor DevOps
 • Kunnskap/erfaring fra UX/UI design, med vekt på tjenesteorientert design og universell utforming
 • Kunnskap/erfaring fra agile prosjektmetoder
 • Kjennskap til cloud-løsninger (gjerne NextCloud)

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Svært gode muntlige/skriftlige norsk- og engelskkunnskaper (engelsk vil være arbeidsspråket i prosjektsamarbeidet)
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Gode, skriftlige uttrykksevner
 • Kreativ, innovativ og nyskapende i tankesett og utviklingen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 557 100 – 646 000 per år eller seniorrådgiver (SKO 1364): NOK 604 900 – 720 100 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Henning Tollefsen, epost henning.tollefsen@usn.no, tlf 90077213
 • Spesialrådgiver/institusjonell koordinator EDUC Heidi Tovsrud Knutsen, epost heiditk@usn.no, tlf 40046917

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS