Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Øvings- og praksiskoordinator (overingeniør) tilknyttet bachelorstudiet i paramedisin

Søknadsfrist: 09.06.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for klinisk medisin

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin (IKM) er det ledig en 100 % fast stilling som øvings- og praksiskoordinator tilknyttet bachelorstudiet i paramedisin.Institutt for klinisk medisin har som mål å være internasjonalt ledende innen forskning og undervisning i de medisinske fagene som instituttet omfatter. Instituttet har som ett av tre institutt ansvar for profesjonsstudiet i medisin, videreutdanning for leger og i Det helsevitenskapelige fakultets ph.d.-program, samt det nyopprettede bachelorstudiet i paramedisin.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes i stillingen får som hovedoppgave å lede, og koordinere simulering- og ferdighetstrening for studenter ved programmet. Ansvar for materiell og øvingsfasiliteter tillegges også stillingen.

Den som ansettes får videre et koordineringsansvar opp mot programmets samarbeidspartnere for praksis, og for å bistå i oppfølging av studenter i klinisk praksis.

Kvalifikasjoner

For stillingen som øvings- og praksiskoordinator kreves høyere utdanning på bachelornivå, eller spesialutdanning tilpasset de oppgavene stillingen skal dekke, samt relevant lang praksis og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner.

Den som tilsettes må ha omfattende og relevant erfaring fra klinisk og operativt arbeid i ambulansetjenesten. Erfaring fra praktisk veiledning i ambulansetjenesten vektlegges. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen tilknyttet utvikling og oppstart av det nye paramedisinstudiet. Gode samarbeidsevner, samt evner til å arbeide strukturert, målrettet og selvstendig er viktig for denne stillingen.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen