Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Overingeniør / senioringeniør ved Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 20.02.2020

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin (IKM) er det ledig en fast 100 % stilling som overingeniør/senioringeniør.

Tekniske stillinger er direkte underlagt instituttledelsen, men fordelt på ulike forskningsgrupper. Stillingen vil i hovedsak være tilknyttet IKMs forskningsgruppe Nevromuskulære sykdommer, men vil også måtte bidra overfor andre forskningsgrupper.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for klinisk medisin har ca. 330 ansatte i hoved- og bistillinger. Forskere ved IKM er organisert i 19 forskningsgrupper og forskningen er vinklet mot translasjonsforskning med klinisk forsking som utgangspunkt. IKM har 29 fagenheter med ansvar for undervisning i kliniske fag ved legeutdanningen, masterutdanning i telemedisin og e-helse og ernæringsstudiet, og er i tillegg delaktig i klinisk undervisning ved flere av fakultetets øvrige studieprogrammer.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal ha ansvar for daglig drift av Nevromuskulært forskningslaboratorium i henhold til UiTs retningslinjer, herunder ansvar for helse miljø og sikkerhet (HMS), stoffkartotek, kvalitetssikring og vedlikehold av instrumenter og utstyr.

Forskningsaktiviteten ved Nevromuskulær forskningsgruppe omfatter både kliniske studier og basale molekylære studier av sykdomspatogenese. Sentrale arbeidsoppgaver i den forbindelse vil være avhenting og preservering av hudnervebiopsier etter prøvetaking, pre-analytisk arbeid og klargjøring av materiale for immunhistokjemiske analyser, samt kvantifisering av intraepidermale nervefibre. Den som tilsettes vil også bli involvert i forskning rundt muskeldystrofier. Dette omfatter celledyrking, protein- og DNA-analyser ved bruk av et bredt spekter av molekylærbiologiske metoder.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves minimum bachelor, ingeniørutdannelse eller annen universitetsutdannelse i laboratoriemedisinske fag. Mastergrads-/sivilingeniørutdanning i relevante fag vil være en fordel. I tillegg kreves det relevant erfaring.

Erfaring fra arbeid i forskningslaboratorium og i bearbeiding av biopsimateriale, inkludert snitting i kryostat, vektlegges. Videre vektlegges erfaring med celledyrking, molekylærbiologiske metoder, inkludert rekombinant DNA teknologi og protein analyser. Evne og vilje til å tilegne seg analyser som ELISA, Western blot, RNA-ekstrahering, PCR, RT-PCR, elektroforese, vil veie positivt.

Søkere må være serviceinnstilt, strukturert, nøyaktig og kunne arbeide selvstendig. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens regulativ kode 1087 overingeniør, evt kode 1181 senioringeniør for spesielt godt kvalifiserte søkere. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen