Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Maskiningeniør - Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Søknadsfrist: 25.09.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter maskiningeniør til en 3-årig stilling ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

Den som ansettes skal bistå på to EU Erasmus+ prosjekter, DIG-MAN og TEAL2.0, samt hjelpe til på verksted/laboratorie ved instituttet.

Hovedmålet med DIG-MAN er å styrke kunnskaper om bruk av digitale produksjonsverktøy i høyere utdanning. Læringsmaterialet som skal opprettes i løpet av prosjektet har som mål å være universelt tilpasningsdyktig og anvendelig på forskjellige utdanningsnivåer.

TEAL2.o prosjektet har som mål å utvikle, validere og lansere en samarbeidende, modulær og åpen, teknologibasert aktiv læringsplattform, utforme innovativt digitalt lærings- og undervisningsinnhold gjennom plattformen, samt bidra til kompetanseutvikling og bærekraftige støttestrukturer.

Hovedoppgaver

 • utvikle digitale læremidler for teknisk utdanning sammen med universiteter i ulike land
 • rapportskriving
 • veilede studenter og ansatte i riktig bruk av utstyr til undervisning og forskning
 • vedlikeholde utstyr på laboratoriet

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • master i konstruksjon og materialer
 • relevant erfaring med friksjonssveising og andre sveisemetoder samt CNC, CMM, 3D-printing, produktutvikling og produksjon
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, som tegne- og simuleringsprogrammer
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er god til å finne praktiske løsninger
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087, kr 472 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert i JobbNorge innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen