Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstilling – økotelogi / religionsfilosofi

Søknadsfrist: 15.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det teologiske fakultet har 350 studenter og 68 ansatte. Fakultetet er rangert blant de 50 beste lærestedene innenfor teologi og religionsstudier (nr. 36 på QS World University Ranking, og best i Norden). Fakultetet er et ikke-konfesjonelt akademisk fagmiljø som driver forskning innen teologi og religion. Fakultetet gir forskningsbasert undervisning og deltar i nasjonale og internasjonale debatter.

Om stillingen

Det teologiske fakultet har ledig stilling som stipendiat innenfor økoteologi og religionsfilosofi. Stillingen er knyttet til UiO:Norden-prosjektet The Ambivalence of Nordic Nature. Gift. Guilt. Grace. Prosjektet analyserer klimakrisen fra ulike faglige perspektiver og vil vise at denne krisen avdekker et ambivalent forhold til naturen i nordisk litteratur, filosofi og teologi. En liknende ambivalens gjenfinner vi i fag som biologi og psykologi, som forsker på forholdet mellom mennesker og naturen rundt oss, i spennet mellom gave og skyld, avhengighet og skamløs utnytting

Mer om stillingen

Den som får stillingen skal forske på forholdet mellom kosmologi og antropologi innenfor delprosjektet med navnet Crisis and Creativity: Cosmology and Anthropology Reconsidered. Det forutsettes evne til å avansert drøfting av aktuelle og klassiske problemstillinger innenfor systematisk teologi i diskusjon med tilgrensende fagfelt som biologi, livsvitenskap, filosofi, psykologi og litteraturvitenskap. For en nærmere beskrivelse av prosjektet og utsendelse av prosjektbeskrivelse kontakt Marius Timmann Mjaaland ([email protected]). Stipendiaten vil bli medlem av forskergruppen for systematisk teologi og forskergruppen Nordic Nature.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Alle stipendiater som leverer avhandling innen 3 eller 3 ½ år etter oppstart, vil få 12 eller 6 måneders ekstra fullføringsstipend.

Stipendiaten må følge fakultetets doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at prosjektet kan gjennomføres i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet avtaleperioden. Det forventes at stipendiaten er aktiv i forskningsmiljøet ved fakultetet og bidrar til utviklingen av dette. Les mer om forskerutdanningen.

Stillingen er en heltidsstilling med oppstart senest 1. februar 2021. Det forventes at den som får stillingen er fysisk basert i Oslo i ansettelsesperioden, bortsett fra en eventuell utvekslingsperiode til en annet lærested, om det finnes mulighet for det. Stipendiaten forventes også å arbeide i nært samarbeid med forskerteamet og å representere prosjektet på relevante seminarer og konferanser.

Kvalifikasjonskrav

 • Cand.theol.-grad eller tilsvarende mastergrad fra et fagfelt relevant for prosjektet. Graden må være oppnådd ved søknadstidspunktet.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.
 • Det vil også bli lagt vekt på følgende i vurderingen av søkerne:
 • Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, forskningsrelevans og innovasjonspotensial
 • Faglig og personlig evne til å fullføre prosjektet innen den gitte tidsrammen
 • Gode samarbeidsevner og vilje og evne til å delta i tverrfaglig samarbeid ved Universitetet i Oslo og internasjonalt

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på faglige og personlige egenskaper og evne til samarbeid og deltagelse i et tverrfaglig prosjekt med deltagere fra naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. Søkere som nylig har avlagt eksamen med fremragende resultat vil bli foretrukket.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 479.600 til kr. 523.200, ltr. 54-59 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)
 • Et stimulerende fagmiljø
 • Gode velferdsordninger og gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (med beskrivelse av motivasjon for stillingen og forskningsinteresser)
 • CV (med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks 5 sider)
 • Kopier av vitnemål relevante attester
 • Dokumentasjon av engelsk språkkompetanse
 • Liste over publikasjoner og faglig arbeid
 • Referanseliste 2-3 referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelse og søkerens akademiske og faglige potensial til å gjennomføre prosjektet innenfor angitt tidsperiode. Hovedregel er at bare relevante shortlistede kandidater vil bli intervjuet.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Universitetet i Oslo legger som IA-bedrift vekt på like muligheter og mangfold blant de ansatte. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke på stillingen, uavhengig av religiøs eller etnisk bakgrunn, kjønn, seksuell legning eller fysisk funksjonshemming.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen