Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat stilling innen eksperimentell fluidmekanikk for bærekraftig høsting av vann

Søknadsfrist: 30.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Matematisk institutt er en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Ved instituttet foregår undervisning og forskning innen en rekke felt i matematikk, mekanikk og statistikk. Forskningen er innen teori, metoder og anvendelser. Feltene representert inkluderer: fluidmekanikk, biomekanikk, statistikk og data science, beregningsorientert matematikk, kombinatorikk, partielle differensiallikninger, stokastikk og risiko, algebra, geometri, topologi, operator algebraer, kompleks analyse og logikk.

Vi har nær 50 ansatte i permanente akademiske stillinger og et høyt antall post docs og Ph.D. studenter. Vi har også en administrativ og teknisk stab. Instituttet representerer et ledende forskningsmiljø i matematiske fag i Norge, og har en høyst internasjonal profil.

Om stillingen

En stipendiat stilling er ledig innenfor fluidmekanikk ved Mekanikk Seksjonen ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tiltredelse innen 01.10.2023.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år.

Et fjerde år som stipendiat vil kunne bli aktuelt og det vil innebære 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil kunne bestå av undervisning, veiledning og/eller forskningsassistanse.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Tilgang til ferskvann er grunnlaget for liv på Jorden, noe som skaper store utfordringer i områder med begrenset tilgang til vann. Klimaendringer gjør at en større del av verdens befolkning vil i fremtiden påvirkes av vannmangel. Dette er ikke lenger et fjernt problem. Allerede i 2023 plages deler av Europa av tørke og vannmangel. I 2022 hadde tørken i Europa store negative konsekvenser for både jordbruk og energi produksjon. Tåkenett er en lavkostnad og enkel teknologi som kan anvendes for å høste vann fra atmosfæren. Mikroskopiske dråper i tåken kolliderer med nettet og kan oppsamles. Målet med dette prosjektet er å utvikle den grunnleggende forståelsen av strømningen av luft og dråper i disse nettene for å forbedrede deres design for å øke deres effektivitet. Det eksperimentelle arbeidet vil bli utført i vårt laboratorium, og vil også involvere teoretisk modellering av den komplekse strømningen. Feltarbeid er planlagt sammen med en ideell stiftelse i Marokko som gir mulighet for å teste konseptene som utvikles i prosjektet og det vil være muligheter for å jobbe med internasjonale samarbeidspartnere i akademia.

Stipendiaten vil:

 • utvikle og måle fluid strømninger i tåkenett
 • utvikle nye tåkenett som øker deres effektivitet for oppsamling av vann
 • delta og planlegge feltarbeid i Marokko
 • utvikle selvstendighet og være selvgående for å få fremgang i sitt prosjekt
 • samarbeide med utvikling av teoretisk modellering
 • arbeide i et interdisplinært team med ekspertise innen fluidmekanikk, fysikk og biofysikk
 • gjennomføre vårt PhD program som også inneholder en utdanningsdel

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Søkeren må ha en mastergrad innen mekanikk, fluid mekanikk, fysikk, anvendt matematikk eller lignende. Kandidater uten fullført mastergrad har frem til 1 September, 2023 til å gjennomføre siste eksamen
 • Utmerket skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk
 • Tidligere forskning og/eller en sterk bakgrunn innenfor fluidmekanikk vil vektlegges
 • En sterk bakgrunn innenfor (kontinuums)mekanikk
 • Gode sosiale og samarbeidsegenskaper, med muligheten for å jobbe uavhengig og i et team

Opptakskrav for opptak til ph.d - programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 532 200 – 575 400 pr år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som beskriver vitenskapelige interesser og motivasjon for stillingen
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger, vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Ole Rustad, e-post: ole.rustad@mn.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS