Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 30.11.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Institutt for klinisk medisin har ledig stilling som stipendiat for en periode på tre år innen gastroenterologi. Stillingen er tilknyttet Norsk senter for PSC og Akershus universitetssykehus

Norsk senter for PSC (NoPSC) ved Universitetet i Oslo (UiO) er dedikert til forskning på den autoimmune leversykdommen primær skleroserende kolangitt (PSC). PSC er en kompleks kronisk sykdom og den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Manglende prognostiske verktøy og effektiv medisinsk behandling utgjør viktige utfordringer for god klinisk behandling. Det er derfor et mål å undersøke hvilke faktorer som driver sykdomsutviklingen, samt å utvikle biomarkører som måler sykdomsaktiviteten, og gjennomføre relevante kliniske studier. NoPSC består av tre forskningsgrupper ved Oslo Universitetssykehus (OUS), en ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen samt en på Akershus universitetssykehus som dekker de viktigste temaene ved PSC, fra grunnleggende studier av genetikk og tarmflora, til eksperimentelle og kliniske studier. Forskningsmiljøet er verdensledende for PSC og teller 30-35 engasjerte forskere fra flere land.

Ved Norsk senter for PSC er det ledig en stilling som PhD-stipendiat (100%) i 3 år med oppstart 1.1.2024. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon. Vi søker en motivert og ambisiøs person med i teamet for å drive kliniske studier og biomarkørforskning. Stipendiaten vil ha sitt daglige arbeidssted ved gastromedisinsk avdeling på Akershus Universitetssykehus, som består av sengepost, dagenhet, endoskopienhet og poliklinikk. Avdelingen har stor forskningsaktivitet og et godt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Det er en forutsetning at stipendiaten deltar i PhD-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

Prosjektet PhD-stipendiaten vil jobbe i er tilknyttet Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer. Denne multisenterstudien samler inn data i et register samt biologiske prøver til en forskningsbiobank med per nå rundt 500 pasienter med autoimmune leversykdommer i Norge, hovedsakelig PSC. Studien er etablert i alle norske helseregioner og har aktiv pasientinklusjon ved 20 sykehus og inntil 10 års oppfølgingstid per august 2023. Studien muliggjør nå undersøkelse av biomarkører og sykdomsforløp i dette innsamlede materialet og danner rekrutteringsgrunnlag for en planlagt klinisk studie.

Arbeidsoppgavene for stipendiaten vil dels bestå i å delta i å drive en planlagt klinisk legemiddelstudie ved PSC med oppstart i 2024, og dels studere biomarkører i materialet fra denne studien og fra allerede innsamlet materiale fra Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer. Stipendiaten vil også måtte bidra til drift og monitorering av aktuelt forskningsregister og biobank, samt oppfølging av sentrene i studien. Stipendiaten vil delta aktivt med å igangsette og gjennomføre planlagte studier og vil ha en sentral rolle i datainnsamling, statistiske analyser samt sammenskrivning av manus.

Stipendiaten vil tilhøre en aktiv prosjektgruppe knyttet til det kliniske gastroenterologiske miljøet ved gastromedisinsk avdeling på Akershus Universitetssykehus. 

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en stipendiat som:

 • Har medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Klinisk erfaring innen gastroenterologi er en fordel
 • Har god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på søkerens potensial som forsker slik dette framgår av søknaden og basert på relevant erfaring, samt kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. 

Vi søker en kandidat som:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Viser motivasjon og engasjement
 • Tar ansvar, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig
 • Har gode ferdigheter innen kommunikasjon og presentasjon
 • Er en dyktig nettverksbygger

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • God veiledning i et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
 • lønn fra kr. 532 200 til kr. 575 400 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat stillingskode 1017
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Tom Hemming Karlsen, t.h.karlsen@medisin.uio.no
 • Overlege Kristin Kaasen Jørgensen, tlf 99745657, kjo4@ahus.no
 • Professor Mette Vesterhus, tlf: 90748643, e-post: mette.vesterhus@uib.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS