LEDIG STILLING VED SINTEF

Stipendiater innen digitalisering - SINTEF Community

Søknadsfrist: 08.11.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

For å kunne møte viktige utfordringer innen bygg, infrastruktur, mobilitet i kombinasjon med den digitale utviklingen, søker vi etter to instituttstipendiater.

Rettet stipend

Stillingen vil inngå i en felles satsing mellom NTNU og SINTEF innen bygg og digitalisering. Byggebransjen er per i dag lite digitalisert, og det er stort potensial for ulike former for digitalisering i alle faser av bygningsprosessen:

 • Design, for eksempel parametrisk / generativ design
 • Produksjon, for eksempel 3D printing
 • Bygningsfase, for eksempel automatisk avvik registrering via droner
 • Drift, for eksempel prediktivt vedlikehold via maskin læring
 • End-of-life, for eksempel etablering av markedsplass for ombruk

Åpent stipend innen fagområder ved SINTEF Community

Stillingen er knyttet til digitalisering innen ett av følgende fagområder ved SINTEF Community:

 • Anlegg og infrastruktur
 • Arkitektur og områdeutvikling
 • Byggematerialer
 • Energi og miljø (bygg)
 • Mobilitet og samfunnsøkonomi
 • Vann

Se nærmere beskrivelse her.

Kandidater som søker, må ha en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Stilling som stipendiat lønnes etter gjeldende stipendiatsatser i Forskningsrådet.

Stillingene lyses ut internt og eksternt. Kandidatene som blir ansatt, forplikter seg til å gjennomføre ph.d.-studiet innenfor tilsettingsperioden.Søkeren må være tydelig kvalifisert, men skal ikke fylle ut søknad om opptak på ph.d.-program ved mulig samarbeidende universitet. En kort beskrivelse av mulig tematikk for ph.d.-arbeidet ønskes. Detaljering av dette avklares i ettertid sammen gradsgivende institusjon.

Stipendiatene vil være ansatt ved SINTEF Community og tas opp som doktorgradsstudent ved aktuelt universitet (for den ene stillingen vil det være NTNU, den andre er åpen for samarbeid med ulike universitet). Universitetene vil ha hovedveilederansvar og SINTEF biveilederansvar i doktorgradsarbeidene.

Stillingene er 3-årige fulltidsstudium eller 4-årige med 25 % relevant prosjektarbeid. Etter fullført doktorgrad ønsker vi å tilby fast ansettelse.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS