Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Teknologiansvarlig innen medieutvikling

Søknadsfrist: 01.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

LINK er universitetets senter for læring og utdanning. Til sammen er vi ca 20 årsverk med kompetanse innen forskning, universitets- og høgskolepedagogikk, læringsteknologi, video, multimedia og formidling.


LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Vi jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring.

Vil du bidra til digitalisering av utdanning ved UiO?

Om stillingen

LINK er UiOs senter for læring og utdanning med mandat om å bidra til styrket utdanningskvalitet. En av hovedoppgavene er å ta initiativ til utvikling av digitale løsninger som åpner opp for nye undervisnings- og vurderingsformer.

Vi er nå på utkikk etter en teknologiansvarlig til en ledig fast stilling som seniorrådgiver/senioringeniør. Høres det spennende ut? Da håper vi å høre fra deg!

UiOs digitale læringsmiljø utvikles i hurtig tempo, og består i dag av flere teknologier til anvendelse i undervisning og læring.LINK har behov for en seniorrådgiver/senioringeniør som kan bidra til utvikling av digitale verktøy og læremidler som integreres i det universitetspedagogiske arbeidet på en måte som styrker et helhetlig læringsmiljø ved UiO. Som medarbeider i LINK vil du utvikle og inngå i ulike prosjekter med UiOs ulike fagmiljøer om anvendelse av ulike medieteknologier i og for undervisning.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og delta i prosjekter for å utvikle, etablere og ta i bruk digitale læringsteknologier for læring og utdanning, herunder vurderinger/utredninger av behov og løsninger, anskaffelses- og innføringsprosjekter
 • Utvikling og tilpassing av ulike verktøy innen UiO’s omfattende portefølje av digitale teknologier. Dette omfatter også å skrive script og tilpasninger for å bedre arbeidsflyten eller løse spesifikke utfordringer for enkelte fagområder
 • Bidra til at UiOs undervisere får støtte til god pedagogisk anvendelse av digitale verktøy som en del av utviklingen av det totale utdannings- og læringsmiljø
 • Utvikle funksjonalitet og samspillet mellom ulike teknologier som læringsplattformer, video, medieplattformer og webteknologier
 • Jobbe i samspill mellom teknisk-, faglige- og administrativt ansatte i forbindelse med problemløsning og med videreutvikling av det digitale læringsmiljøet ved UiO
 • Utvikling og gjennomføring av kompetansehevingstiltak for universitetets fagmiljøer i pedagogisk anvendelse av ulike teknologier i det digitale læringsmiljøet ved UiO
 • Delta i nettverk og arbeidsgrupper ved UiO og nasjonalt
 • Delta i og videreutvikle et bredt spekter av aktiviteter innen de oppgaver LINK har ansvar for. Det inkluderer arrangementer, rådgivning til utviklingsaktiviteter ved fakulteter og enheter, prosjektutvikling, samt aktiviteter for å holde studenter og ansatte oppdaterte på læringsteknologi, teknologitrender og muligheter.

Arbeidsoppgaver vil bli påvirket av kompetanse og interesser. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitetet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte kompensere utdanningskravet.
 • Praktisk erfaring med utviklingsarbeid innen digitale medie- og læringsplattformer
 • Sterk interesse- og forståelse for digitalisering og digitaliseringsprosesser innen utdanning
 • Er nysgjerrig på nye teknologier og har generell god forståelse av IT-systemer og integrasjoner mellom disse
 • Programmeringskompetanse for web (Javascript/HTML/CSS)
 • Erfaring med prosjektledelse innen feltet
 • Gode ferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsegenskaper

For ansettelse i stilling som senioringeniør kreves det omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves det omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med å tilrettelegge kompetanseutviklingstiltak (kurs, rådgivning ol.)
 • Erfaring med andre programmeringsspråk og databaser
 • Kjennskap til universell utforming innen webteknologi
 • Erfaring med design og/eller animasjon i 2D og/eller 3D
 • Erfaring med Windows, Mac, Linux, Android og iOS
 • Interesse for og erfaring med foto/video
 • Interesse for AR- og VR-teknologi
 • Interesse for makerspace-teknologier
 • Interesse for pedagogikk og læringsdesign

Personlige egenskaper

 • Idé- og initiativrik
 • Trives med å presentere og kommunisere i forsamlinger
 • God gjennomføringsevne
 • Samarbeidsferdigheter er en forutsetning, og du må ha evne og vilje til å gjøre andre gode
 • Trives med og har evne til faglig samarbeid på tvers av fagområder

Personlig egnethet vil bli tilagt vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende rolle i et sterkt fagmiljø
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø preget av korte avstander og en uformell tone
 • Lønn som seniorrådgiver SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 615 800 og kr 715 900 avhengig av kompetanse
 • Lønn som senioringeniør SKO 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 604 700 og kr 677 600 avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS