Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver med fokus på prosessforbedring og tjenesteutvikling

Søknadsfrist: 22.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7.500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale HR- avdeling, og har overordnet ansvar for policy, prosesser og utvikling innen personal, HR og organisasjonsutvikling. Avdelingen ivaretar oppgaver innen et bredt spekter av HR-oppgaver både på strategisk og operativt nivå, som organisasjonsutvikling / endringsprosesser, rekruttering, kompetanseutvikling, veiledning i enkeltsaker og på lov- og avtaleverk, leder- og medarbeiderutvikling, lønnsforhandlinger og personalsaker. Avdelingens ansatte er fordelt på 3 seksjoner med ulik fagkompetanse innen HR-feltet.

Stilling som seniorrådgiver, med fokus på prosessforbedring og tjenesteutvikling

Om stillingen

UiO står overfor store og spennende endrings-, utviklings- og digitaliseringsinitiativer fremover, med bl.a. innføring av nye systemløsninger. UiOs sentrale HR-avdeling har en viktig rolle i flere av disse satsingene.

Vi søker etter en initiativrik og selvstendig seniorrådgiver med erfaring fra endringsarbeid, prosessforbedring og digitaliseringsprosesser i store og komplekse organisasjoner. Rollen krever at du er en aktiv pådriver i endringsarbeidet samtidig som du har et strategisk overordnet blikk. Stilingen vil ha et spesielt fokus på prosessforbedring og tjenesteutvikling, både innen personal- og HR-området og også andre prosessforbedringsinitiativer ved universitetet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med forbedring og digitalisering av prosesser, eksempelvis innen HR-tjenester og saksbehandlingsprosesser innenfor en bredde av fagadministrative områder. Stillingen vil ha en sentral rolle knyttet til nytt saksbehandlings- og arkivsystem ved UiO.
 • Koordinering av RPA-team i prosessforbedringsarbeid.
 • Bidra til å videreutvikle organisasjonens metoder og rammeverk for prosjekt- og prosessforbedring.
 • Koordinering og ledelse av relevante prosesser og prosjekter.
 • Rådgivning for ledere.
 • Skriftlige og muntlige presentasjoner for ulike lederfora og nettverk.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring og spesialkompetanse fra stillingens ansvarsområder.
 • Erfaring med bruk av metoder for prosessforbedring og tjenesteutvikling.
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid.
 • Kjennskap til offentlig sektor og/eller stor og kompleks organisasjon.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er en fordel om du i tillegg har prosjektledererfaring, med kompetanse og erfaring fra prosjektarbeid og prosjektmetodikk.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert.
 • Løsningsorientert, fleksibel og meget gode samarbeidsevner.
 • Stor arbeidskapasitet, og evne til å håndtere flere parallelle prosesser på samme tid.
 • God rolleforståelse.
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver, SKO 1364 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 650.300-801.300.
 • Et kompetanserikt, hyggelig og fleksibelt arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Eventuelle vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad med eventuelle vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS