Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver knyttet til produksjon av video i undervisning

Søknadsfrist: 26.04.2021

Vil du bidra til pedagogisk bruk av video i undervisning ved Universitetet i Oslo?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


LINK - Senter for læring og utdanning- skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. LINK jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring.

Om stillingen

LINK - senter for læring og utdanning ved UiO har en ledig fast stilling som seniorrådgiver med ansvar for produksjon av video i undervisning.

En av hovedoppgavene for LINK er å bidra til styrket utdanningskvaliteten ved UiO. Det innebærer å tilby forskningsbasert universitetspedagogisk utdanning i henhold til de enhver tid gjeldende krav, samt bidra til utviklingsprosjekter i de ulike fagmiljøer. Slike prosjekter krever blant annet tett samarbeid med ledelse, faglig ansatte, IT og administrative støttefunksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere, organisere og bidra inn i digitale, organisatoriske eller pedagogiske utviklingsprosjekter i samarbeid med UiO sentralt/på tvers av ulike fakulteter og enheter ved UiO, samt i UH-sektoren
 • Videoproduksjon
 • Medvirke til pedagogisk bruk av teknologi i undervisning og læring
 • Utvikle multimediale og pedagogiske ressurser som kan styrke studentenes læringsutbytte og ferdigheter
 • Samarbeide med relevante aktører ved UiO for å fremme studentenes læringsmiljø

Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdannelse på universitets- og/eller høgskolenivå innen relevante fagområder
 • Formell faglig fordypning i pedagogikk
 • Formell faglig kompetanse med videoproduksjon (hele produksjonsprosessen inkludert redigering av video)
 • Kompetanse om læringsteknologier og generell IT-kompetanse innen LINKs ansvars- og oppgaveområde
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt og UiO spesielt
 • Gode kommunikative ferdigheter, formidlingsevne og ferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Erfaring fra prosjektarbeid innen feltet

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Bred kjennskap til verktøy for medieproduksjon
 • God genreforståelse
 • Erfaring med universell utforming
 • Erfaring fra utarbeiding av undervisnings-/opplæringsmateriell, fortrinnsvis fra høyere utdanning
 • Kompetanse innen pedagogisk utnyttelse av IT i høyere utdanning
 • Fordel om du har erfaring med å holde kurs, presentasjoner og være i rådgivningssituasjoner
 • Sterk interesse og forståelse for digitalisering og digitaliseringsprosesser i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med læringsplattformer (eks Canvas) og annen læringsteknologi

Det søkes i utgangpunktet etter en person med kvalifikasjoner som seniorrådgiver. For seniorrådgiverstilling kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert som seniorrådgiver vil vi vurdere å ansette i stilling som rådgiver. Ved ansettelse i rådgiverstilling vil arbeidsoppgavene til dels være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er idé- og initiativrik med høy grad av gjennomføringsevne. Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeider en forutsetning, og du må ha vilje og evne til å gjøre andre gode. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver stillingskode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 555 800 og kr 670 100 avhengig av kompetanse
 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 516 400 og kr 608 200 avhengig av kompetanse
 • Spennende faglige utfordringer og en variert arbeidshverdag
 • En viktig rolle med bred kontaktflate og gode påvirkningsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Inntill 3 lenker/referanser til egne arbeider relevant for stillingen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju med mulighet for 2. gangsintervju som vil inkludere caseoppgaver.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS