Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver - IT-avdelingen 

Søknadsfrist: 24.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

IT-avdelingen på UiO er en av Norges største og ledende IT-organisasjoner med over 350 årsverk og bred og dyp kompetanse. Vi håndterer hele verdikjeden – fra utvikling til produksjon til drift, og byr på mange spennende oppgaver. IT-avdelingen er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at alle ansatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.


Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT-avdelingen helt i teten som leverandør både til UiO og andre forsknings- og UH-sektoren.

Ansettelser blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og loververk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Har du lyst til å bruke dine evner og IT-ferdigheter på noe som er 100% samfunnsnyttig

IT-avdelingen søker seniorrådgiver og lederstøtte for IT-direktøren

Om stillingen

IT-avdelingen (USIT) søker ny kollega som skal være rådgiver og lederstøtte for IT-direktøren.

1. januar 2023 etablerte UiO en ny, felles IT-organisasjon ved UiO. IT-avdelingen skal besørge IT-leveranser for universitetet slik at universitetet kan levere i verdensklasse innen forskning, formidling og utdanning. Vi er en av de største IT-avdelingene i utdannings-Norge, vi jobber for gode leveranser samtidig som vi ønsker å spre kunnskap og kompetanse.

Våre brukere er alle ansatte, studenter og tilknyttede ved fakulteter, institutter og administrasjon. USIT har en omfattende produkt- og tjenesteportefølje fra basistjenester og infrastruktur til avanserte formidlingstjenester, utdanningstjenester og forskningsplattformer.

IT-direktøren har i dag to seniorrådgivere som lederstøtte/saksbehandlere, men begge har nedtrappingsplaner grunnet alder. Vi ser derfor etter en ny seniorrådgiver som kan bistå IT-direktøren med en rekke arbeidsoppgaver. Det er viktig for oss at du har dyp og bred teknologisk innsikt, strategiske evner, og er svært sosial og omgjengelig. Du har også god forståelse for forskning og ulike forskningsfelt, utdanning og formidling, og en brennende interesse for god kommunikasjon. Du må lære hvordan universitetet, IT-avdelingen og ikke minst hvordan IT-avdelingens tjenester fungerer. Vi forventer en god teknologisk forståelse, men krever ikke tekniske detaljkunnskaper.

Som seniorrådgiver vil du være en sterk bidragsyter til helhetlig og oversiktlig tjenesteportefølje, ledelse og administrasjon gjennom strategisk arbeid styrt av IT-direktøren og IT-direktørens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i strategisk arbeid, inkludert føre i pennen strategisk arbeid som for eksempel revisjon av Masterplan for IT.
 • Føre referater for IT-direktørmøter, strategiske koordineringsmøter og andre møter som IT-direktøren avholder.
 • Ansvarlig for administrativt sekretariatsarbeid for Fagråd for IT i forskning og Strategiske koordineringsgrupper for forskning, utdanning og administrativ IT.
 • Kjenne underavdelingenes og USITs tjenesteportefølje så godt at man har god oversikt og ser sammenhenger og muligheter i dialog med andre.
 • Andre relevante arbeidsoppgaver innen fagområdet vil bli tillagt stillingen.
 • Prosjektledelse kan bli aktuelt.
 • Bistå IT-direktøren med alt fra strategisk skrivearbeid, kvalitetskontroll og kvalitetssjekk av dokumenter og sakspapirer til sparring om veivalg og ideer i ledermøtet.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning på master / hovedfagsnivå innen et fagfelt som har tungt innslag av IT. Relevant arbeidserfaring kan kompensere utdanningskravet.
 • Ledererfaring.
 • God administrativ og økonomisk forståelse.
 • Generell IT-kompetanse og -forståelse.
 • Evne til å kunne tenke konstruktivt og nytt.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med prosjektledelse.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Det vil også legges vekt på:

 • Evne til raskt å kunne lære seg nye konsept.
 • God søknad som tydelig beskriver din motivasjon for stillingen.
 • Ledelseserfaring.
 • Evne til et kritisk blikk, trygghet til å stå for egne meninger.
 • At du passer inn som rådgiver til ledergruppen vår.
 • Erfaring fra arbeid i større organisasjoner.

Personlige egenskaper

 • Svært gode kommunikasjonsegenskaper.
 • Svært gode evner til samarbeid.
 • Ekstrovert væremåte.
 • God evne til målforståelse og evne til måloppnåelse.

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og inspirerende arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (SKO 1364) i lønnsspennet 845.900 – kr. 1.055.200
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode opplærings- og utviklingsmuligheter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT.

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta kontakt med:

 • IT-direktør Gard Thomassen tlf. +47 93674926

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS