Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver innovasjon (50%) – Senter for Digitalt Liv Norge

Søknadsfrist: 29.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Om Digitalt Liv Norge

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for tverrfaglig bioteknologisk, forskning, utdanning og innovasjon drevet av UiO, UiB, NTNU, NMBU, UiT, SINTEF og OUS med bevilgning fra Forskningsrådet. Andre finansieringsperiode (DLN 2.0) er fra februar 2021 til og med januar 2026. Senteret har tilknyttede forskningsprosjekter fra forskningsinstitusjoner over hele landet. Les mer om senteret og forskningsprosjektene her.

Senterets arbeid er organisert i fem kompetanseområder: data og modeller; ansvarlig forskning og innovasjon (responsible research and innovation/RRI); innovasjon og industrisamarbeid; utdanning og karriereutvikling; og kommunikasjon og internasjonalisering. Senteret drives av en kompetansehub som består av ansatte i Operational Management Team (OMT) med seniorrådgivere ved UiO, UiB og NTNU; Scientific Director; og et ‘Expert Task Force’ med professorer/seniorforskere fra de sju vertsinstitusjonene.

Om stillingen

Innovasjon og bioteknologi

DLN søker nå etter en erfaren seniorrådgiver innen innovasjon og industrisamarbeid. Seniorrådgiveren forventes å ta en aktiv rolle i arbeidet med å videreutvikle senteret og bioteknologisk forskningsbasert innovasjon i Norge, i samarbeid med innovasjonsenhetens leder og ansatte samt øvrige i OMT.

DLN 2.0 går inn i en spennende fase hvor nye tiltak for å øke innovasjonskapasiteten skal undersøkes og testes. Den nye seniorrådgiveren vil ha en sentral rolle i dette arbeidet, som har utspring i “A roadmap for academic research-intensive innovation” (prosjektleder: Arnoldo Frigessi, UiO) finansiert av Forskningsrådet. Stillingen er utfordrende og variert, med både strategiske og operative oppgaver. Koordinatoren vil samarbeide tett med fagansvarlig leder, andre seniorrådgivere, senterledelsen, forskningsprosjekter og øvrige samarbeidspartnere. Innovasjon og forretningsutvikling av senterets forskningsprosjekter er sentrale oppgaver for stillingen. Stillingen gir mulighet til å oppnå en synlig posisjon innen livsvitenskapelig innovasjon, både nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen er 50% med oppstart etter avtale. Sluttdato for DLN 2.0 er 31.01.2026.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • delta i utvikling av Digitalt Liv Norges rolle som pådriver og fasilitator for forskningsbasert innovasjonsutvikling
 • stimulere og fasilitere innovasjon og forretningsutvikling i forskningsprosjektene gjennom å være prosjektleder for spesifikke innovasjonsaktiviteter (piloter)
 • utvikle og vedlikeholde senterets og forskningsprosjektenes samhandling med næringsliv, næringsklynger, teknologioverføringskontorer og andre interessenter
 • bidra med rapportering til Senter for Digitalt Liv Norge, UiO og finansieringskilder

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning minimum tilsvarende mastergrad, gjerne innen livsvitenskap, bioteknologi eller nærliggende fagområde. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen er viktig og kan også erstatte utdanningskravet
 • erfaring fra forretningsutvikling, innovasjon og kommersialisering fra forskning innen relevante fagområder
 • god kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemene i Norge
 • nettverk og kontakter, gjerne innen innovasjon hos både akademia, virkemiddelapparatet og industri
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er i tillegg ønskelig med:

 • erfaring med å lede, koordinere og administrere større prosjekter
 • egen forskningserfaring
 • god kjennskap til digitale samarbeidsverktøy

Personlige egenskaper

DLNs Operational Management Team består av 9 seniorrådgivere som sitter spredt i Oslo, Trondheim og Bergen. Personlig egnethet for oppgavene og inn i gruppesamarbeidet er derfor et svært viktig krav. Vi søker etter en kollega som er motivert for innovasjonsarbeid, som kan bidra med erfaring, har god gjennomføringsevne, og er fleksibel og løsningsorientert. Evne til å arbeide selvstendig, men også i team, samt evne til å drive mange prosesser parallelt vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 637 900 - 752 800 (basert på 100% stilling), avhengig av evt. ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Forskningsadministrasjon Maria Olofsson tlf. +47 413 01 586
 • Seniorrådgiver Alexandra Patriksson e-post: [email protected]
 • Professor Arnoldo Frigessi [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS